Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Loan báo sứ điệp Phục Sinh

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

LOAN BÁO SỨ ĐIỆP PHỤC SINH 
(Chúa Nhật III / B-Phục Sinh)
 
Chúa xuất hiện cùng Môn Đồ thực sự
Cùng các Ông Ngài ăn uống bình thường
Với thân xác dấu lổ đinh vết thương
Cùng cạnh sườn dấu giáo đâm sâu rộng
 
Giờ có khác  vết tích đã lành lặn
Đưa đến cái chết khổ nạn hôm nào
Nhưng nhờ sức mạnh tuyệt đối vượt qua
Người đã hiển hách chiến thắng sự chết
 
Nơi Ngài tràn ngập sức mạnh qúa tuyệt
Chết đáng sợ nhất của thân phận người
Sự sống lại của Ngài là một Tin Vui
Niềm hy vọng tràn trề cho nhân thế
 
Nếu được cùng chết với Con Thiên Chúa
Ta thực sự sống Ơn Nghĩa với Ngài
Tin Vui ấy Sứ mệnh cho hết ai
Cần phải công bố cho mọi người biết
 
Có Lời Kinh Thánh huấn thị đồ đệ
“Đức Kitô Đấng chịu chết khổ hình,
Rồi ngày thứ ba từ cỏi chết Phục sinh
Phải kêu gọi sám hối để được tha tội
 
Chính anh em là những nhân chứng”
Tạo dựng sự sống mới khắp hoàn cầu
Bằng những thực tại nhân sinh cao sâu
Bi đát nhất của một cuộc khổ nạn
 
Nó không hủy được sự sống thần thánh
Dấu tích của khổ nạn chết Phục sinh
Mang lại cho chúng ta sự an bình
Tạo dựng sự Sống Mới trên qủa đất
 
“Khởi đi từ Giêrusalem Thành ấy”
Tạo dựng sám hối,thay đổi cuộc đời
Bằng nhận lãnh Ơn tha tội ai ơi
Được tinh trong với Phục sinh sáng láng..!..
 
.Alleluia !
 
           Cao Trí Dũng