Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Niềm tin Chúa Phục Sinh (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

NIỀM TIN CHÚA PHỤC SINH
    (Chúa Nhật II / B Phục Sinh)


Thánh Toma một Tông đồ đặc biệt
Ông tha thiết xác tín Chúa Phục sinh
Chính Tôma con người có lý tình
Ông cần thấy… niềm tin được xác tín

“Tôma cứng lòng ”câu thường tình ta nói
Câu nói này thật oan cho Tôma
Không chỉ ông , có vị nói thấy ma
Dù các ông được tận mắt chứng kiến

Sự tình đây … nói trước lúc xuất hiện
Không dể gì mà tin được hết đâu
Nếu các ông chưa thấy Chúa từ đầu
Dể gì tin họ như Tôma cả

Các Đồ đệ không hơn gì đâu nhé
Chính nhờ Tôma , tỉnh táo như ông
Đòi mắt phải thấy , tay được xỏ vào
Các lổ đinh, thì ông mới tin được !

Chính nhờ Tôma chứng nhân tin trước
Ông tỉnh táo và bạo dạn biết bao
Nhân chứng do ông, tay cần xỏ vào
Các lổ đinh thì ông mới tin được

Nhờ xác tín do Tôma từ trước
Lý chứng do ông cũng là chứng nhân
Củng cố niềm tin chúng ta vững vàng
Phục sinh quan trọng cho Kitô hữu

Tôma thấy niềm tin được thành tựu
Còn như ta vì Tin , nên thấy Ngài
Trong Thánh thể Chúa ở lại vì ai
Đến muôn muôn thế hệ đến tận thế

Chúng ta sống cần phục sinh luôn mãi
Phúc hết ai dù chưa thấy mà tin
Xin cho con tin vào Chúa hết mình
Chúa hiện diện Ngài kéo ta theo Chúa 

                Cao Trí Dũng