Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Cuộc Đời Thánh Phêrô

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ CUỘC ĐỜI THÁNH PHÊRÔ

 Những gợi ý

 

01. Khi được Thánh Thần đưa ra khỏi ngục tù, thánh Phêrô đã đến trú ngũ tại nhà Maria, mẹ của ông Gioan, còn gọi là gì? (Cv 12,1-19) 

 

02. Tại cửa nào của thành Giêrusalem, thánh Phêrô nói với người què rằng: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, thì tôi cho anh đây: Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, anh đứng dậy mà đi”? (Cv 3,6)

 

03. Người đầy tớ của vị thượng tế vị thánh Phêrô chém đứt tai tên là gì ? (Ga 18,1-110)


 

04. Con vật gì đã thức tỉnh thánh Phêrô sau khi ông chối Chúa lần thứ 3? (Lc 22,54-62)

 

05. Đây là một trong những giáo đoàn mà thư 1 của Thánh Phêrô gởi đến. (1 Pr 1,1)

 

06. Viên đại đội trưởng, người Ý, được thánh Phêrô rửa tội tên là gì? (Cv 10,1…)

 

07. Theo Tin mừng của thánh Gioan, cha của thánh Phêrô tên là gì? (Ga 21,15-23)

 

08. Người phụ nữ được thánh Phêrô làm cho sống lại tại thành Gaiphô tên là gì? (Ga 21,15-23).

 

09. Ông Phêrô liền nói với bà Xaphira: “Sao anh chị lại đồng lòng với nhau để thử thách … … … … … ? Kìa những người đã chôn cất chồng chị còn đứng ở ngoài cửa, họ sắp khiêng cả chị đi đấy!” (Cv 5,9)

 

10. Làng quê của thánh Phêrô ở đâu? (Ga 1,44) 

 

11. Tại Lốt, Thánh Phêrô đi chữa cho người tê bại liệt giường 8 năm. Tên anh là gì? (Cv 9,32-35)

12. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Ông Simôn Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, … … … hằng sống.” (Mt 16,13.16)

 

13. Thánh Phêrô nói: “Sao anh chị lại đồng lòng với nhau để thử thách Thần Khí Chúa? Kìa những người đã chôn cất chồng chị còn đứng ngoài cửa. Họ sắp khiêng cả chị đi đấy?” Người mà thánh Phêrô nói với là ai? (Cv 5,1-11)

 

14. Theo Tin Mừng thánh Gioan, tên Chúa Giêsu đã đặt cho ông Simôn con ông Gioan là gì? (Ga 1,35-51)

 

15. Vua Do Thái đã ra tay giết thánh Giacôbê và cho bắt giam thánh Phêrô tên là gì? (Cv 12,1-19) 

16. Anh ruột của thánh Phêrô tên là gì? (Mc 1,16-20)

 

17. Tên gọi khác của thánh Phêrô là gì? (Mt 16,16)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ CUỘC ĐỜI THÁNH PHÊRÔ

 

01. Máccô (Cv 12,1-19)
02. Cửa Đẹp (Cv 3,6)
03. Mankhô (Ga 18,1-110)
04. Con gà (Lc 22,54-62)
05. Cáppađôkia (1 Pr 1,1)
06. Cônêliô (Cv 10,1…)
07. Gioan (Ga 21,15-23)
08. Tabitha (Ga 21,15-23)
09. Thần Khí Chúa (Cv 5,9)
10. Bếtxaiđa (Ga 1,44) 
11. Ênê (Cv 9,32-35)
12. Con Thiên Chúa (Mt 16,13.16)
13. Xaphira (Cv 5,1-11)
14. Kêpha (Ga 1,35-51)
15. Hêrôđê (Cv 12,1-19)
16. Anrê (Mc 1,16-20)
17. Simon (Mt 16,16)


NGUYỄN THÁI HÙNG