Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cảm Nghiệm Tuần Thánh (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng
 
 
CẢM NGHIỆM TUẦN THÁNH
 


Chúa , Chúa ơi ! Vì sao Chúa phải chết
Kể sao hết bao khốn khổ nhục hình
Chúa đã phải trải qua nghĩ đến kinh
Bao trận đòn , vai vác nặng khổ giá
 

Chúa chết thay cho toàn thể thiên hạ
Bằng cái chết khổ nhục nhất đương thời
Chết nhục hình khổ giá thảm thương ơi
Chính tội con treo Chúa lên đến chết


Quả đúng thế ! con đây hơn ai hết
Khi phạm tội con đích thân đóng đinh
Chưa nói đến bao nhiêu kẻ vô tình
Dồn nhục hình đưa Chúa đến chổ chết


Suốt đoạn đường thương khó thật da diết
Chúa phải ngã khốn khổ đến ba lần !
Bị hối thúc ! bao trận đòn vào thân
Khiến người Chúa dầy dụa máu với máu !


Tội con rồi , qua đời con đời cháu
Đến bao đời hậu thế nữa về sau
Còn xúc phạm tội tầy trời ngụp đầu
Và cứ thế mãi làm Chúa khốn khổ


Tim lưởi đồng , đầu mão gai sắc nhọn
Nhiều vết thương khiến thân Chúa đớn đau
Ô Tình Chúa ! Tình yêu thương nhiệm mầu
Thương phận con ! và tất cả đồng loại


Chẳng đền ơn ! còn ngày thêm băng hoại
Phạm đến Cha ! đến Chúa Cứu độ con
Nhất thời nay niềm tin bị xói mòn
Khiến nhiều người dần dà lại bỏ cuộc


Oan uổng chưa ! Công ơn Ngài Cứu chuộc
Con cái Chúa Tín hữu lại hơn ai
Sông kiêu căng , cậy sức mình mãi hoài
Mỗi ngày cứ thêm lổi phạm đến Chúa …!


Con lạy Chúa ! nguyện trọn đời muôn thủa
Sống thể hiện Lời Chúa trong mỗi ngày
Nhất lúc này đang tuần Thánh năm nay
Con xin nguyện theo Chúa nên công chính ..!


Cao Trí Dũng