Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Rửa Chân Các Đồ Đệ (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng
 
 
CHÚA RỬA CHÂN ĐỒ ĐỆ


Ngài biết rằng Cha trao phó mọi sự
Ngài yêu thương Đồ Đệ mình đến cùng
Ngài bởi Cha mà đến nay lại về
Trước khi về trời Ngài rửa chân đồ đệ


Cởi áo ngoài ,thắt lưng ,nước vào chậu
Đồ đệ ngồi , Ngài rửa chân các ông
Dùng khăn thắt lưng Ngài lau chân cho
Một hành động qúa ư là khêm hạ

Đến gần Simon ! Ông thưa với Chúa
Lạy Thầy ! Thầy định rửa chân con ư
Không bao giờ để Thẫy rửa chân con !
Việc Thầy làm giờ con chưa hiểu được…


Không để Thầy rửa chân cho con chứ
Không cho rửa , con sẽ không dự phần
Cùng với Thầy trên cỏi phúc đầy ân
Nơi Thiên Tòa chốn Ba Ngôi ngự trị
 

Vậy xin Thầy rửa luôn tay , đầu nữa
Rồi Ngài mặc áo , trở về chổ mình
Ngài hỏi Môn đồ hiểu việc Thầy chăng
Các con gọi ta là Thầy là Chúa


Việc các con gọi Thầy đúng như vậy
Mà còn rửa chân cho hết chúng con
Phần các con cùng rửa chân cho nhau
Thầy làm gương các con làm theo vậy


Việc Chúa làm dạy ta điều gì đấy
Ngược ngạo thật, người đời làm khác đi
Kẻ thuộc cấp lo phục vụ kẻ trên
Nhưng Thầy đây lại rửa chân Đồ đệ


Việc Chúa làm khiến môn đồ cả nể
Duy có Chúa mới làm ngược , lạ kỳ
Thường ở đời trên đè dưới thiếu chi
Họ chà đạp lên nhau để giành ghế
 

Càng phô trương rằng mình đây có thế
Để thiên hạ họ khen lao xuýt xoa
Ai cũng mong có chức phân của nhà
Để chỉ huy và chỉ vẻ người dưới
 

Chính yếu bài học dạy cho Thế gìới
Sống khiêm hạ và trọng tôn mọi người
Ta học Thầy là Chúa gương tuyệt vời
Phần các con hãy Rửa chân nhau nhé …1


Cao Trí Dũng