Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lễ Lá Một Bi Kịch (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng
 
 
LỄ LÁ MỘT BI KỊCH


Một bi kịch , vì mở đầu phấn khởi
Qua Rước lá Chúa long trọng vào Thành
Liền sau đó diễn biến thay đổi nhanh
Nó trái ngược hoàn toàn Ngài bị xử


Trước đó được hoan hô và chúc tụng
Hoan hô nhân danh Chúa,Hosana
Thì giờ đây lại tức giận hét la
Hãy đóng đinh ! Hãy đem đóng dinh nó


Đây phải chăng một bi kịch rồi đó
Dưới cái chết của chính Đức Kitô
Của bản án qủa bất công điên rồ
Với cái chết của Ngài một mầu nhiệm


Mầu nhiệm vì qua thân phận đau đớn
Bởi bản án chết Thập tự bất công
Vì quyền lợi người bé mọn đau lòng
Của những người khốn khổ bị áp bức


Về Thiên Chúa ! Cha Tình thương phúc đức
Biểu hiện rõ chân lý và công bằng
Về tình thương và phục vụ hăng say
Mầu nhiệm thay! đã qua bao thời đại


Dù thấy mình can dự vào cái chết
Của Đức Kitô là Con Thiên Chúa Cha
Dám quyết rằng mình không là Juđa
Vì tham tiền mà đi đến bội phản


Tôi có dám không hề phản lại Chúa
Dám đương đầu bảo vệ Chân lý Ngài
Đứng về phía kẻ yếu thế đơn côi
Và có dám… ngược dòng với quần chúng


Nguyện trung thành với niềm tin vào Chúa
Dù rằng dẫu bị tra khảo khổ hình ..!
Luôn kiên cường trung dũng với niềm tin
Dạ son sắt một lập trường theo Chúa …


Cao Trí Dũng