Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thơ Thứ Sáu Tuần Thánh (TTT)

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu
 
 
XIN VÂNG
 
 
(Mt 26:42; Mc 14:36; Lc 22:42)
 
Lạy Cha là Chúa đất trời
Nếu Con đây cứ phải uống
Không thể tránh khỏi Chén đắng
Thì Con xin vâng Ý Cha!
 
 
TRẦM THIÊN THU
 
 
********************************************
 
HỘI CHỨNG GIUĐA
 
 
Giuđa bán Chúa một lần
Còn con bán Chúa cả đời mà quên
Lại còn ảo tưởng ngày đêm
Ngỡ mình là một thánh nhân hơn người
Bao nhiêu tội lỗi tày trời
Vậy mà còn dám chê cười Giuđa
Con ăn chia với quỷ ma
Chỉ tìm tư lợi, vô tư bán Thầy!
 
 
Thấy dân cầm lá trên tay
Vạn tuế đón Thầy, con ảo tưởng thêm
Ngỡ Thầy được vậy là ngon
Ắt là trò cũng hưởng phần thơm lây
Thế nên con bất cần đời
Tháng ngày con chẳng coi ai ra gì
Ngông nghênh, tự đắc, kiêu sa
Ai dám giỡn đùa thì sẽ biết tay
 
 
Ai dè Chúa chịu đắng cay
Khiến con thất vọng trắng tay ê chề
Bán Thầy, con chẳng ngại gì
Bán đi bán lại giá ba mươi đồng
Rốt cuộc tay trắng hoàn không
Con càng thất vọng, chán chường, sầu lo
Nhiễm vào hội chứng Giuđa
Càng ngày càng hóa trầm kha quá rồi!
 
 
Thầy ơi! Con biết tội rồi
Ăn năn xin Chúa một lời thứ tha
Từ nay con dốc lòng chừa
Xin vâng Thánh Ý mặc dù khổ đau!
 
 
TRẦM THIÊN THU
 
 
 
***********************************************
 
 
 
ĐỒNG LÕA
 
Giuđa sử dụng nụ hôn
Làm dấu “chỉ điểm” bán Chúa
Con cũng đã từng như thế
Bán Chúa một cách tinh vi!
 
Dân chúng đồng thanh hô to:
“Đóng đinh hắn vào thập giá!”
Có con trong đám đông đó
Ghen tị, căm phẫn, hét to!
 
Phêrô chối bỏ Giêsu
Muốn yên thân mà hèn nhát
Con cũng bao lần khiếp nhược
Không dám tuyên xưng đức tin!
 
            Philatô rửa tay liền
            Muốn chứng tỏ mình công chính
            Con cũng tưởng mình lành thánh
            Trong khi ném đá giấu tay!
 
Thứ Sáu, giờ thứ chín này
Lặng quỳ suy tôn Thánh Giá
Con thấy mình khốn nạn quá
Vì con mà Chúa hy sinh!
 
            Nhìn Chúa chết treo Thập hình
            Con nhận ra mình tệ quá
            Lòng Chúa Thương Xót kỳ lạ
            Nhờ đó con được thứ tha
 
Giọt Máu cuối cùng chảy ra
Chúa trút hơi lìa trần thế
Dẫu con đáng mang án tử
Thế mà Ngài lại bỏ qua
 
            Xin giúp con quyết tâm chừa
            Dù tội vô tình, cố ý
            Can đảm quyết không đồng lõa
            Nhưng chống lại điều xấu xa
 
 
TRẦM THIÊN THU
Tam Nhật Vượt Qua – 2012