Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật Lễ Lá (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

 

 

Để tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa
Với Tiệc Ly , điểm hẹn cuối Tình Yêu


Chính vào ngày giết Chiên Vượt qua ấy
Bầu khí Giêrusalem nung nấu oán thù
Lãnh đạo Do Thái tìm giết Chúa Giêsu
Cả Thành Thánh đang sục sôi thù hận


Trong khung cảnh đó Chúa chuẩn bị cẩn thận
“Người mang vò nước” ám hiệu rõ ràng
Còn mật khẩu “ căn phòng ăn vượt qua”
Một phòng nhỏ trên lầu chuẩn bị sẳn


Vừa ấm cúng phù hợp cuộc gặp gở
Nơi không chỉ để ăn lễ vượt qua
Một điểm hẹn gặp gở các Môn đồ
Nơi chính để Tình yêu Ngài bộc lộ


Với Đồ đệ Ngài hiến thân vì họ
Ở lại dương thế … trọn vẹn khắp nơi
Qua thiết lập Phép Thánh Thể tuyệt vời
Một phương thức hiến tế thật trọn vẹn


Bằng cách này ở lại đến tận thế
Còn riêng bạn có chuẩn bị gì nhiều
Ngay trước mặt với những kẻ Ngài yêu
Để đáp trả Tình Ngài yêu không chứ …


Còn như Ngài hiến mạng sống mình đó
Ta đáp lại mạng sống như Ngài chưa
Hãy cảm nghiệm thấy tình Chúa có thừa
Lấy mạng sống chết thay để ta sống


Cần hy sinh cung hiến sao sống động
Có lấy mạng đáp trả Tình Chúa chưa
Có hy sinh cung tiến sao cho vừa
Để đáp đền Tình Chúa yêu thí mạng


Con ước dâng lên Chúa gì cho đáng
Con xin dâng lên Chúa trọn cuộc đời
Cả tấm thân và linh hồn Chúa ơi
Để một đời xin trọn thuộc về Chúa ..!
 


Cao Trí Dũng