Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Tin Mừng Phục Sinh

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ  TIN MỪNG PHỤC SINH


Những gợi ý

01. Vị tông đồ vắng mặt khi Đức Giêsu hiện ra với các ông. (Ga 20,24)

02. Tại biển hồ nào, Đức Giêsu đã tỏ mình cho các môn đệ và trao cho ông Phêrô quyền chăn dắt đoàn chiên của mình? (Ga 21,1-23)

03. Khi ra mộ Đức Giêsu các bà đạo đức nghĩ phải lăn cái gì ra khỏi ngôi mộ? (Mc16,3)

04. Người phụ nữ ra mộ Đức Giêsu sớm nhất là ai? (Mc 16,1)

05. Những ai tin và chịu điều gì thì được cứu độ? (Mc 16,16)

06. Đức Giêsu trao cho các môn đệ một lệnh truyền là hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

07. Các người phụ nữ đem dầu thơm ra mộ để xức xác ai? (Mc 16,1)

08. Vị tông đồ đã vào mộ Đức Giêsu đầu tiên là ai? (Ga 20,6)

09. Khi đứng giữa các môn đệ, Đức Giêsu thổi hơi vào các ông và bảo họ hãy nhận lấy điều gì? (Ga 20,22)

10.  Đây là dấu hiệu sẽ đi theo những ai có lòng tin, họ có uống nhằm điều  này thì cũng không sao. (Mc 16,18)

11. Ai đã ban Thánh Thần cho các môn đệ? (Ga 20,22)

12. Khi hiện ra với các môn đệ, Đức Giêsu bảo Tôma hãy đặt tay vào đâu? (Ga 20,27)

13. Thiên thần báo tin Đức Giêsu hẹn gặp các môn đệ tại đâu? (Mc 16,7)

14. Theo điều gì Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)

15. Rápbuni nghĩa là gì?  (Ga 20,16)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

NGUYỄN THÁI HÙNG

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ  TIN MỪNG PHỤC SINH

01. Tôma (Ga 20,24)
02. Tibêria (Ga 21,1-23)
03. Tảng đá (Mc16,3)
04. Maria Mácđala (Mc 16,1)
05. Phép rửa (Mc 16,16)
06. Tin Mừng (Mc 16,15)
07. Đức Giêsu (Mc 16,1)
08. Phêrô (Ga 20,6)
09. Thánh Thần (Ga 20,22)
10.  Thuốc độc (Mc 16,18)
11. Đức Giêsu (Ga 20,22)
12. Cạnh sườn (Ga 20,27)
13. Galilê (Mc 16,7)
14. Kinh Thánh (Ga 20,9)
15. Lạy Thầy (Ga 20,16)

Hàng dọc : Tin Mừng Phục Sinh  


NGUYỄN THÁI HÙNG