Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mẹ trên đường khổ giá (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng
 
MẸ TRÊN ĐƯỜNG KHỔ GIÁ

Trên khổ giá Người kêu lên hoàn tất
Chúa sinh thì chết thay cho chúng ta
Chính tội con ! tội nhân loại quả là
Rất nặng nề khiến con Chúa chịu chết

Bao roi vọt quật xuống trông tội nghiệp
Đổ lên khắp thân châu Chúa Giêsu
Vai khổ giá đè nặng đến gật gù
Cố lê bước nhưng Ngài lại vấp ngã

Ôi nặng nề Ngài đớn đau khôn tả
Nhìn con mình vấp ngã đến ba lần
Lòng của Mẹ thấy Con khổ châu thân
Thịt da Ngài bị sưng vù bầm tím

Mồ hôi Ngài dể dại áo đẩm máu
Bởi vì đâu Chúa khốn khổ thế kia
Chúa chết đi ! Mẹ đớn đau chia lìa
Người tha thiết trối Gio-an cho Mẹ

Mẹ ôm con nhè nhẹ khi hạ xác
Quá đớn đau Mẹ thổn thức trong lòng
Trên tay Mẹ Chúa trông thảm vô song
Bởi đâu mà con yêu Mẹ chết thảm

Giờ kết thúc Con Chúa đã chịu nạn
Đấng Cứu độ Ngài Chết thay cho ai
Chính vì con ,và do tội mọi người
Khiến Con Chúa chịu chết treo thập giá

Ơn Chúa thương cứu độ toàn thiên hạ
Ôm xác con Mẹ sầu khổ trong hồn
Chúa chết đi con Tim mẹ héo hon
Thương Ngôi Hai Mẹ thổn thức khôn xiết

Chúa Giêsu vâng lời cho đến chết
Ngài yêu thương nhân loại đến vô cùng
Hãy sám hối và cải quá ăn năn
Trên Thiên Quốc ! không còn nữa gian khổ …!

Cao Trí Dũng