Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kính Mẹ sầu bi (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

KÍNH YÊU MẸ SẦU BI

Maria ! Mẹ Sầu bi thống khổ
Cuộc đời Mẹ nhiều truân chiên gắn liền
Con Tim Mẹ phải sầu khổ liên miên
Mẹ Sầu bi ! Mẹ Đồng Công Cứu độ

Mẹ Nữ Vương ! Mẹ yêu thương phù hộ
Cha chọn Mẹ giửa muôn vạn Nữ tì
Ngài cho Mẹ không thiếu một Ơn chi
Nhưng sầu khổ luôn vây kín đời Mẹ

Dẫu khổ đau ! Mẹ khiêm nhu lặng lẽ
Mẹ chứng kiến những trận mưa roi đòn
Rất thê thảm trút xuống thân châu Con
Tim Mẹ đau như gươm thâu xuyên thủng

Theo bóng Con lòng dạ Mẹ bủn rủn
Thấy vai Con Khổ giá nặng đè thân
Ngài ngã lên ngã xuống đến ba lần
Theo chân Con dạ thảm sầu đau xót

Tim Mẹ tựa dao bén cắt xén ngọt
Mẹ đau đớn như ngất mãi hồi lâu
Mẹ vẫn đứng dẫu lòng Mẹ âu sầu
Khi diện kiến thân xác Con đẩm máu

Trên đồi Sọ quân lính cởi áo Chúa
Máu dính khô lột áo tuột luôn da
Lòng Mẹ đau đến se thắt ruột rà
Mẹ ôm ngực ngất đi trong khốn khổ

Bị lý hình đóng đinh Chúa khổ giá
Tim Mẹ đau thấy Con co dật mình
Có cảnh nào thê thảm hơn đóng đinh
Nơi chân tay dấu lổ đinh tươm máu

Mẹ từ Mẫu ôm Con khi hạ xác
Con cảm nghiệm Mẹ Xót thương lắm thôi !
Mẹ Sầu Bi ! lòng tan tác quá rồi
Mẹ Đồng Công ! Tim Mẹ vẫn rỉ máu..!.!.!.

          Cao Trí Dũng