Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mùa sám hối (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng
MÙA SÁM HỐI

Mùa Chay thánh , mùa ăn năn sám hối
Là thời gian thuận tiện lo phần hồn
Nên rà xét bản thân ta dại khôn ?
Đang đúng đường Chúa chỉ bảo không đó


Nếu ta biết sai đường hay bị lệch
Thì ta hãy nên mau chóng quay về
Con đường lành ta quay lại theo nghe
Trở lại là …tha thiết về với Chúa


Trong Sứ vụ Trở về ta nguyện hứa
“ Hãy trở về và Tin vào Tin Mừng”
Đúng vậy rồi , Sám hối là dừng chân
Quay trở về để rà soát trở lại


Đường ta đi là nào …có phải
Hãy hối cải nhân danh Chúa Giêsu
Muốn chung ta hãy thanh luyện khiêm nhu
Để được Chúa Kitô Ngài tha thứ

Không kiêu căng ,không đòi hỏi ,bầu chửa
Nhưng khiêm tốn , không tự mãn huênh hoang
Luôn nhận mình tự cứu không khả năng
Khỏi tình trạng ươn hèn và yếu đuối


Nhưng lại cần Quyền năng Đấng Cứu độ
Của Thiên Chúa ở nơi Đức Kitô
Sỡ dĩ không có thái độ khoan nhung
Vì không biết nhìn bản thân ….khiêm hạ
 

Sám hối là một Sứ điệp nền tảng
Hối tội sâu đậm… càng nên khiêm nhường
Biết mình yếu hèn …mới nhận ra tình thương
Của Thiên Chúa với tha nhân là thật
 

Viên đá kiên cố được đặt thấp nhất
Dưới chân nền của Toà nha Cao sang
Khiêm hạ được, có nền tảng đàng hoàn
Mở rộng hồn , đón nhận Tình yêu Chúa


Cao Trí Dũng