Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hoa trái Mùa Hối Cải (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

HOA TRÁI MÙA HỐI CẢI Ta sám hối là hành vi tự nguyện
Cần can đãm và tích cực khiêm nhường
Để được Chúa biến đổi và yêu thương
Điều quan yếu thể hiện sống Lời ChúaCuộc Cách mạng bản thân ta nguyện hứa
Quyết lột xác và thay đổi lòng ta
Hãy tín thác tin yêu vào Tình Cha
Vào Giêsu Chúa Kitô Cứu thếHãy theo Ngài trên con đường mới mẻ
Đường tốt lành lòng đích thực ăn năn
Vào cửa hẹp thay lối rộng thênh thang
Thường dẫn ta vào con đường hư hỏngVới nổ lực thế nào trong cuộc sống
Tự nó không là công sức của mình
Nhưng là do ơn huệ Chúa Thánh Linh
Chính vì thế thủ phận mình yếu đuốiHãy đứng lên đừng chần chờ kẻo nguội
Để đón nhận Ơn Chúa Ngài thứ tha
Mau trở về với Tình Cha mặn mà
Sống hài hòa trong yêu thương hạnh ngộSông dâng hiến nguyện hy sinh tiết độ
Nếp sống mới ta rèn luyện yêu thương
Đức Bác ái ta nhập cuộc lên đường
Này Mùa Vọng hãy Dọn đường chờ ChúaTự đáy lòng ta khát khao muôn thủa
Được giải thoát Ơn Cứu độ Chúa ban
Khi ý thức thân phận mình nghèo nàn
Như Dân xưa thành khẩn kêu lên Chúa“Trời cao ơi! hãy đổ sương sa xuống
Và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu chuộc”Cao Trí Dũng