Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học TK Ô Chữ Đường Thương Khó

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ

 

 


 

 

 

 

 


 

 Những gợi ý


01. Đường Thương Khó (tiếng La tinh)

 

02. Bức gì trong Đền Thờ bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới khi Đức Giêsu tắt thở? (Mc 15,38)


03. Vị tông đồ đã chối Thầy 3 lần. (Mc 14,66)

 

04. Trên đường đi lên Gôngôtha, quân lính đã bắt ai vác thập giá đỡ Đức Giêsu? (Mc 15,21)


05. Ai bị quân lính đóng đinh vào thập giá? (Mc 15,23)

 

06. Tại vườn này Đức Giêsu bị bắt. (Mc 14,32)


07. Thượng tế đã xét xử Đức Giêsu. (Ga 18,13)

 

08. Quân lính kết vòng gai đặt trên đầu Đức Giêsu làm cái gì? (Mc 15,7)


09. Vị vua đã gặp Đức Giêsu trong cuộc thương khó tên là gì? (Lc 23,8)

 

10. Khi chứng kiến cái chết của Đức Giêsu trên thập giá viên đại đội trưởng đã thốt lên người này là ai? (Mc 15,39)


11. Đức Giêsu  vác thập giá đi lên Đòi Sọ. Đồi Sọ con được gọi là gì? (Mc 15,22)

 

12. Vị thượng tế lại hỏi Người: "Ông có phải là … … … , Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không? " (Mc 14,61)


13. Quan tổng trấn nào đã xét xử Đức Giêsu? (Mc 15,1)

 

14. Dưới chân thập giá, Đức Giêsu trao phó mẹ Ngài cho ai? (Ga 19,27)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


NGUYỄN THÁI HÙNG

 

 


The Via Dolorosa
(Sandi Patty)

Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day
The soldiers tried to clear the narrow street
But the crowd pressed in to see
The Man condemned to die on Calvary

He was bleeding from a beating, there were stripes upon His back
And He wore a crown of thorns upon His head
And He bore with every step
The scorn of those who cried out for His death

Down the Via Dolorosa called the way of suffering
Like a lamb came the Messiah, Christ the King,
But He chose to walk that road out of
His love for you and me.
Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary.

Por la Via Dolorosa, triste dia en Jerusalem
Los saldados le abrian paso a Jesus
Mas la gente se acercaba
Para ver al que llevaba aquella cruz

Por la Via Dolorosa, que es la via del dolor
Como oveja vino Cristo, Rey, Senor
Y fue El quien quiso ir por su amor por ti y por mi
Por la Via Dolorosa al Calvario y a morir

The blood that would cleanse the souls of all men
Made its way through the heart of Jerusalem.

Down the Via Dolorosa called the way of suffering
Like a lamb came the Messiah, Christ the King
But He chose to walk that road out of His love for you and me
Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary.

Đường Thương Khó

(1)

Ngày ấy dọc đường Dolorosa ở Jerusalem
Lính tráng cố gắng làm sạch con đường chất hẹp
Nhưng đám đông đã cố chen lấn mà xem
Con Người bị kết án tử trên đồi Calvary.

Người đang rỉ máu sau trận mưa đòn
Những lằn roi hằn trên lưng Người
Và Người mang một vòng gai trên đầu
Buồn bã Người lê từng bước
Những tiếng la ó khinh bỉ cho cái chết của Người

Trên đường Dolorosa gọi là đường thương khó
Đấng Messiah đến như một con chiên, đức Kitô Vua
Nhưng Người đã chọn con đường này cho
Tình yêu của Người dành cho bạn và tôi
Trên đường Dolorosa, mọi con đường dẫn đến Calvary

Máu tẩy sạch tội lỗi con người
Tuôn chảy thông qua quả tim Jerusalem

----------------------------------------

(2)

Trên Via Dolorosa, ngày ấy trong thành Giêrusalem
Các binh lính dẹp con đường nhỏ bé
Nhưng đám đông cứ chen chúc vào xem
Một Người bị tuyên án tử hình lên chết nơi đỉnh Can-vê

Hình hài Người đẫm máu vì đòn roi, lưng Người đầy dẫy vết hằn.
Người đội trên đầu một vương miện bằng gai
Và người cam chịu lắng nghe từng bước
Lời căm phẫn của những kẻ thét lên đòi Người chết.

Trên Via Dolorosa, ấy là Con Đường Thương Khó
Người đến như một con chiên, Người là Đấng Mêsia, Đức Kitô Vua
Nhưng Người chọn đi con đường này vì yêu thương bạn và tôi
Trên con đường thương khó, Người đi lên đỉnh Can-vê

Trên Via Dolorosa, một ngày buồn tại Giêrusalem
Những binh lính dẹp đường cho Đức Giêsu
Nhưng người ta ùa đến gần
Để xem Người vai mang thập giá.

Trên Via Dolorosa, ấy là Con Đường Thương Khó
Người đến như một con chiên, Người là Đấng Mêsia, Đức Kitô Vua
Nhưng Người chọn đi con đường này vì yêu thương bạn và tôi
Qua Con Đường Thương Khó, Người lên đỉnh Can-vê mà chết.

Dòng máu sẽ rửa sạch linh hồn nhân loại
Đang chảy ra giữa lòng Giêrusalem.
Trên Via Dolorosa, ấy là Con Đường Thương Khó
Người đến như một con chiên, Người là Đấng Mêsia, Đức Kitô Vua

Nhưng Người chọn đi con đường này vì yêu thương bạn và tôi
Qua Con Đường Thương Khó Người lên đỉnh Can-vê mà chết.


Sưu tầm từ Internet.

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô chữ thương khó
Những gợi ý

01. Via Dolorosa
02. Màn trướng (Mc 15,38)
03. Ông Phêrô (Mc 14,66)
04. Ông Simôn (Mc 15,21)
05. Đức Giêsu (Mc 15,23)
06. Ghetsemani (Mc 14,32)
07. Thượng tế Caipha (Ga 18,13)
08. Vương miện (Mc 15,7)
09. Vua Hêrôđê (Lc 23,8)
10. Con Thiên Chúa (Mc 15,39)
11. Gôngôtha( Mc 15,22)
12. Đấng Kitô (Mc 14,61)
13. Tông trấn Philatô (Mc 15,1)
14. Gioan (Ga 19,27)

Hàng dọc : Đường Thương Khó