Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Cuộc Đời Chúa Giêsu

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ  CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU

 

 

 


“ Thầy  là  đường,  là  Sự  Thật
và  là  Sự  Sống ”
Ga 14,6

 

 

Những gợi ý
Ô CHỮ CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU

 

01.  Đất nước Chúa Giêsu đi lánh nạn.(Mt 2,13-18)


02.  Cha nuôi Chúa Giêsu (Mt 1,18..)

 

03.  Người vác đỡ thánh giá Chúa Giêsu. (Lc 23,26…)


04.  Con vật Chúa Giêsu dùng trong phép lạ Bánh hoá ra nhiều. (Ga 6,1-16ss)

 

05.  Vua tìm giết Hài Nhi Giêsu. (Mt 2,13-18)


06.  Vị tông đồ đứng dưới chân thập giá. (Ga 19,25-27ss)

 

07.  Tổng trấn ra lệnh đánh đòn Chúa Giêsu. (Ga 18,28-40ss)


08.  Nơi diễn ra tiệc cưới mà Chúa Giêsu và Mẹ Maria cùng các tông đồ tham dự. (Ga 2,1-12)

 

09.  Tông đồ đã chối Chúa 3 lần. (Mt 26,69-75ss)


10.  Hoàng đế La mã thời C.Giêsu sinh ra. (Lc 2,1-20)

 

11. Người dân Dothái xin tha thay Chúa Giêsu. (Lc 23,13-25ss)


12.  Nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh. (Ga 19,16-22ss)

 

13.  Mẹ Chúa Giêsu. (Mt 2,1-12)


14.  Nơi Chúa Giêsu sinh ra. (Mt 2,1-12) 

 

15.  Người làm cho Ladarô chết bốn ngày sống lại. (Ga 11,1-44) 


16.  Tông đồ phản bội Thầy. (Ga 13,21-30)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


NGUYỄN THÁI HÙNG

 


Tiểu sử Ðức Giêsu Kitô
______________________________
Cát Minh
 
- Họ và tên : Jhoschua (tiếng Do Thái) hoặc Jesua hay Jesu (tiếng Aramê), Giêsu (tiếng Việt).

- Danh hiệu : "Messiah" có nghĩa là "Đấng được xức dầu".

- Quốc tịch : Do thái, thuộc hoàng tộc David.

- Năm sinh : Năm 7 trước Công Nguyên (trước khi vua Herôđê băng hà ít lâu: 4 năm trước CN).

- Nơi sinh : Chuồng chiên, tại Belem.

- Nơi thường trú : Nazareth.

- Ngôn ngữ : Tiếng Aramê của miền Galilêa.

- Cha mẹ trần thế : Giuse và Maria.

- Cha thiên quốc : Chúa Cha.

- Ngày chịu phép cắt bì : 8 ngày sau khi sanh.

- Ngày tiến dâng cho Thiên Chúa : Năm 12 tuổi.

- Nghề nghiệp : Thợ mộc (teknos), nghề của cha Giuse.

- Gia tài : Không có gì, ngoài chiếc giường duy nhất là cây thánh giá.

- Học vấn : Tại gia, trường Giuse-Maria.

- Tình trạng : Độc thân.

- Hoạt động công khai : Năm 30 tuổi.

- Địa bàn hoạt động : Giảng dạy khắp nơi, nhưng phần lớn chung quanh hồ Galilêa, mà trọng tâm là thành phố ngư phủ Capharnaum. Thời gian hoạt động chừng 2 năm rưỡi.

- Đề tài rao giảng : Hãy ăn năn sám hối vì Nước Trời đã gần đến.

- Bài giảng đầu tiên : Bài giảng trên núi về Tám Mối Phúc Thật.

- Các Môn đệ : Dù không phải là Rabbi, nhưng Ngài đã chọn ra 12 Tông đồ là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông; ông Phi-líp- phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Chúa Giêsu cho các thượng tế.

- Các phép lạ : Nước hóa thành rượu, năm chiếc bánh và hai con cá nuôi năm ngàn người ăn, chữa lành các bệnh tật, trừ quỷ, cho người chết sống lại...

- Bữa tiệc sau cùng : Bữa Tiệc Ly.

- Tội phạm : Giới thẩm quyền Do thái đã tố cáo Ngài phạm thượng.

- Bản án : Chính quyền Roma, đại diện là Pontio Philatô, đã lên án Ngài và cho đóng đinh vào thập giá.

- Hành quyết : Bị đóng đinh sau trưa ngày lễ Vượt Qua, tại một nơi nằm ngoài vòng đai thủ đô Giêrusalem.

- Mai táng : Trong mồ đá, tại một chỗ không xa nơi hành quyết.

- Nơi chết : Trên đồi Golgôtha.

- Các biến cố lịch sử trong đời : Giáng sinh tại Bêlem, chịu phép rửa trên sông Giođan, biến hình trên núi Tabo, chịu chết trên đồi Gôlgotha, sống lại từ cõi chết, và lên trời.

- Bảy lời sau cùng : "Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng" (Luke 23:32-34), "Ngày Hôm Nay Con Sẽ Ðược Ở Với Ta Trên Nước Thiên Ðàng" (Luke 23:35-43), "Này Bà, đây là con Bà!" (Gioan 19:16-27), "Lạy Chúa tôi, Lạy Chúa tôi, nhân sao Chúa bỏ tôi" (Mathêu 27:45-47 Maccô 15:33-36), "Ta Khát" (Gioan 19: 28-29), "Mọi Sự Ðã Hoàn Tất" (Gioan 19:30-37), "Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha." (Luke 23:44-56).

- Tấm gương kỳ cục nhất : Rửa chân cho các môn đệ.

- Lời sau cùng trước khi về trời : Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.

- Dấu tích đặc biệt : Năm dấu thánh.

- Tác phẩm để đời : Lời, Mình và Máu Thánh mang lại sự sống đời đời cho nhân loại.

- Biến cố vĩ đại sắp làm : Lại đến lần thứ hai trong vinh quang.


Cát Minh sưu tầmLời giải đáp
Ô CHỮ CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU

 

01. Nước Aicập (Mt 2,13-18)
02.
Thánh Giuse (Mt 1,18..)
03.
Ông  Simôn (Lc 23,26…)
04. Con Cá (Ga 6,1-16ss)
05.
Vua Hêrôđê (Mt 2,13-18)
06.
Thánh Gioan (Ga 19,25-27ss)
07.
Tổng trấn Philatô (Ga 18,28-40ss)
08. Cana (Ga 2,1-12)
09.
Thánh Phêrô (Mt 26,69-75ss)
10.
Hoàng đế Âugúttô (Lc 2,1-20)
11.
Tướng cướp Baraba (Lc 23,13-25ss)
12.
Đồi Gôngôtha (Ga 19,16-22ss)
13.
Mẹ Maria (Mt 2,1-12)
14. Bêlem (Mt 2,1-12)
15. Đức Giêsu  (Ga 11,1-44)
16.
Ông Giuđa (Ga 13,21-30)


Hàng dọc : Cuộc Đời Chúa Giêsu

 

 

NGUYỄN THÁI HÙNG