Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thanh tẩy đền thờ tâm hồn

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

THANH TẨY ĐỀN THỜ TÂM HỒN
( Chúa Nhật III/B Mùa Chay )

Theo Tin Mừng hôm nay đã nối kết
Hai hình ảnh Đền thờ qúa rỏ ràng
Một đền thờ tên Giêrusalem
Đền thờ khác nữa … thân châu của Chúa

Chúa mạnh mẽ phá đổ kiểu phụng tự
Bán buôn gì nơi Đền thánh Nguyện đường
Thay vào đó bằng con Tim mến thương
Yêu tha nhân và Phụng thờ Thiên Chúa

Hãy Cầu nguyện và ăn năn sám hối
Lo canh tân và cải qúa mỗi ngày
Ta phụng tự bằng Thập Giá Chúa đây
Đấng Phục sinh mang lại ơn Cứu độ

Xin Chúa giúp để chúng con thấy rõ
Sự Phụng thờ Thiên Chúa là ưu tiên
Hơn vàng bạc vưọt xa mọi bạc tiền
Đem hạnh phúc cho muôn Dân công chính

Xin Chúa giúp chúng con biết thức tỉnh
Để nhận ra Thế giới ảo mau qua
Nguyện lưu tâm tẩy rửa sạch hồn ta
Bằng Canh Tân quyết trở về sám hối

Biết quan tâm đến công đức phần rổi
Yêu tha nhân! họ hình ảnh Chúa Trời
Để hồn ta…nên Đền thờ Ba Ngôi
Trọn đời ta phúc được Chúa ngự trị

Hướng lên Chúa tâm hồn và lòng trí
Để tôn thờ kính yêu Ngài trong lòng
Hãy tôn trọng giử xác hồn sạch trong
Để Thiên Chúa hài lòng về ta mãi …

Cao trí Dũng