Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư kêu gọi giúp đõ Dòng MTG Hướng Phương

Phụ trách : 
Sr. Cao Thị Hoa
E-mail: 
mtghp2005 [at] yahoo [dot] com

Dòng Mến Thánh Giá Hướng Phương

Xã Quảng Phương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Email: mtghp2005@yahoo.com 

 

 

Dự án Bác ái - Từ thiện khác