Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Có Chúa quan phòng (RF)

Tác giả: 
Rafael-Faustina H.

 

CÓ CHÚA QUAN PHÒNG
 
 
Khi cuộc sống bấp-bênh, màn đen phủ
Lòng lung-lay, muốn trốc cội niềm-tin !
Lắm ưu-phiền, nghĩ quẩn riết vô-minh
Khó thấy rõ sự quan-phòng của chúa !
 
Chạy loanh-quanh cố gắng tìm điểm tựa !
Nhưng trần gian, biết nương tựa vào ai ?
Mượn men say quên cuộc sống tương lai !
Quên sao được, chuyện đời đang còn đó.
 
Qua ngày tháng, đổi thay, lòng sáng tỏ
Thấy rõ ràng thực sự Chúa yêu thương !
Bao hiểm nguy gặp phải trên nẻo đường
Không có Chúa quan-phòng sao sống nổi ?
 
Ôi, lạy Chúa ! Xót thương con mê-muội
Đã ngông cuồng bắt Chúa theo ý con !
Không vững tin, để chao-đảo tâm hồn
Chưa thỏa-mãn, đã vội vàng nghi-hoặc !
 
Xin dâng Chúa trọn linh-hồn thân-xác
Cùng cuộc đời hiện tại lẫn tương lai.
Con chỉ mong trong bóng tối đêm dài
Vẫn thấy rõ sự quan-phòng của chúa.
 
Rafael-Faustina H.