Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lòng ta đền thờ Chúa (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

LÒNG TA ĐỀN THỜ CHÚA 
(Chúa Nhật III/B Mùa Chay) 


Bản tính Chúa vốn hiền lành độ lượng 
Nhưng hôm nay chứng kiến Chúa bất bình 
Qua hành xử đuổi chiên bò con buôn 
Đổ thùng tiền và lật nhào bàn ghế 

Chúa phẩn uất …đền thờ thành chợ búa 
Cho thấy Ngài rất coi trọng đền thờ 
Nơi Ngài gọi với cái tên kính tôn 
“Nhà Cha Tôi” sao lại dùng buôn bán 

Người Do Thái thắc mắc đặt vấn nạn 
Dấu lạ nào…Ngài quyền làm thế kia 
“Các ông cứ phá đền thờ này đi 
Nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại …” 

Câu nói ấy như báo trước Chúa chết 
Sau ba ngày , rồi Ngài lại Phục sinh 
Người Do Thái chẳng thấu hiểu sự tình 
Chỉ đơn giản… nghĩ đền thờ trước mặt 

Mất đến bốn mươi sáu năm xây cất 
Họ sao hiểu…đây chính thân thể Người 
Ngay Đồ Đệ cũng chưa hiểu tới nơi 
Chỉ tin Ngài khi Ngài chết sống lại 

Các câu nói Chúa thường dùng ẩn dụ 
Đền thờ đây…không nguyện đường, đền đài 
Mà tâm hồn…của tín hữu hết ai 
Thánh Phao-lô đã khẳng định điều đó 

“ Nào ta…chẳng là đền thờ Thiên Chúa 
Thánh Thần Chúa đang ngự trong anh em” 
Qúi trọng ôi ! Đền thờ Chúa hồn ta 
Đừng bon chen tới đền đài hữu hạn! 

Ta không nên biến thành nơi buôn bán 
Cho lòng ta không còn chổ cho Thầy 
Hãy thanh tẩy và cầu nguyện mỗi ngày 
Để hồn mình nên Ngai Tòa Chúa ngự ..! 

Cao Trí Dũng