Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cành huệ trắng Giuse (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

CÀNH HUỆ TRẮNG GIUSE

Cành Huệ Trắng Giuse Thánh Cả
Mùi thơm tho lan tỏa hương tình
Giuse thanh bạch trắng tinh
Một thời trai trẻ giử mình trung trinh

Chàng nguyện cầu giử mình thanh tịnh
Maria trinh tiết đẹp tươi
Còn chàng Huệ trắng đương thời
Hơn xa bông tuyết giửa trời đang rơi

Chàng Giuse một đời khiêm hạ
Tiếng đồn đi vọng tỏa khắp vùng
Nghề mộc nghèo hèn kiên trung
Thánh Gia nồng thắm vui chung một nhà

Anh Giuse chàng ta Huệ trắng
Hương tình yêu ngọt đắng chung tình
Giuse Đức Mẹ trung trinh
Thơm tho Huệ trắng, Nữ trinh hương tình

Nàng Nữ trinh ! Chàng thời khiết tịnh
Hai anh chị vừa lứa xứng đôi
Phu phụ Giêsu Chúa Trời
Gia đình hoàn mỹ tuyệt vời Thánh Gia

Gương gia trưởng -với Nữ tỳ Chúa
Hai chứng nhân muôn thủa phụ phu
Sứ mệnh bên Chúa Giêsu
Cha nuôi và Mẹ khiêm nhu tuyệt vời

Gương Chứng nhân con cái, cha , mẹ
Thắm hương tình gia đạo khắp nơi
Thánh gia Ba Đấng sáng ngời
Con cái cha mẹ nguyện đời noi gương

Cao Trí Dũng