Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học TK Ô Chữ Tân Ước 02

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH TẬP 14 : Ô CHỮ TÂN ƯỚC 2


Các bạn thân mến,

để hiểu biết và thêm lòng
yêu mến Thánh Kinh,
chúng ta cùng vui học
qua những ô chữ sau.
Bạn hãy tìm trong những ô chữ này
có bao nhiêu nhân vật và địa danh
được nói tới trong Tân Ước ,
sao cho chữ này tiếp cận chữ kia, ngang-dọc-xéo-ngược-xuôi,
mà không cách quãng. Vd ô chữ 02 : EVA, AXA ...

Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
Lời Chúa Cho Mọi Người 2005
của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Chúc các bạn có những giây phút
vui và bổ ích.


Ô CHỮ TÂN ƯỚC 2
(TRONG Ô CHỮ TÂN ƯỚC 2 CÓ ÍT NHẤT 9 TỪ)

 

 

 

LỜI GIẢI ĐÁP

Ô CHỮ TÂN ƯỚC 1
(TRONG Ô CHỮ TÂN ƯỚC 1 CÓ ÍT NHẤT 8 TỪ)

E (Lc 3,28 )
ASÊ (Lc 3,36)
ÊLI (Lc 3,23)
EVÀ (2Cr 11,3)
ÊVÊ (Lc 3,35)
SÊM (Lc 3,36)
SÉT (Rm 9,21)
ÊLIA (Mc6,15)

NGUYỄN THÁI HÙNG