Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

14 Chặng Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu 3/3

See video

14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU - Chặng thứ 4-10

dựa theo phim Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu (the Passion of Christ) rất hay, cảm động và ý nghĩa để suy niệm về tình yêu bao la của Thiên Chúa mà bạn không thể không xem qua và suy niệm, nhất là trong Mùa Chay.

 

1- Phần 1: Lời mở đầu, Nhạc Via Dolorosa (đường thương khó), Chặng thứ 1-3.

2- Phần 2: Chặng thứ 4-10.

3- Phần 3: Chặng thứ 11-14, bài hát Lòng Thương Xót Chúa

Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị một Mùa Chay đầy thánh ân và bình an.