Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đưa Anh Em Đến Với Chúa

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

ĐƯA ANH EM ĐẾN CHÚA


(Chúa Nhật VII / B-TN)

 

Căn nhà nhỏ người đâu mà chật nít
Chung quanh nhà củng không chổ chen chân
Làm cách nào đưa được người bệnh nhân
Đến cạnh Chúa ! xin chửa anh bại liệt

 

Bốn người khiêng cáng, họ rất nồng nhiệt
Với quyết tâm đưa người bệnh gặp Ngài
Bằng giá nào cậy con Chúa hơn ai
Điều đơn giản hy vọng và tin tưởng

 

Mong Chúa chửa lành ,bệnh nhân vui hưởng
Thế là đủ Chúa hiểu họ đã tin
Vì lòng họ yêu thương người bệnh mình
Họ táo bạo giở mái nhà thòng xuống

 

Ngay chổ thủng nơi có Chúa ở đó
Lòng tin họ được Chúa chấp nhận cho
Bằng câu nói “ tội con đã được tha”
Quẳng đi hết gánh nặng của tội lổi

 

Ở đây cần suy nghĩ về thái độ
Bốn anh bạn… bọn họ thật chân tình
Đưa người bệnh đến gặp Chúa Cứu tinh
Trong khi có đám đông vây quanh Chúa

 

Ta đơn sơ chia sẻ Lời Chúa hứa
Đến với Ngài sẽ được Ngài chửa lành
Bạn với tôi đến gặp Ngài nhanh chân
Ta được Chúa chửa lành mọi cơn bệnh

 

Tích cực hơn đưa anh em bệnh hoạn
Đến với Chúa Ngài sẽ chửa lành cho
Bởi vì đâu khổ sở hoặc âu lo
Đã có Chúa cởi trói mọi vấn nạn …

 

Cao Trí Dũng