Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tuần Cửu Nhật Kính Tình Yêu Thiên Chúa Cha

 

Tuần Cửu Nhật Kính Tình Yêu Thiên Chúa Cha


Tuần Cửu Nhật Kính Tình Yêu Thiên Chúa Cha
(đọc chín ngày liên tiếp để tôn kính CHA và bạn sẽ nhận được nhiều phúc lành của Cha)

"Nhờ Người, với Người, và trong Người"

THIÊN CHÚA LÀ CHA TÔI

 

Lạy Cha trên trời, Cha của con, thật là êm dịu và thoả lòng con dường nào được biết Cha là Cha con và con là con Cha.

 

Chính những lúc linh hồn con tăm tối và thập giá con nặng nề, con càng cảm thấy nhu cầu thưa lên cùng Cha : Lạy Cha, con tin vào tình Cha yêu thương con.

 

Vâng, con tin rằng Cha là Cha con và con là con Cha.

 

Con tin rằng Cha yêu con bằng một tình yêu vô hạn lượng.

 

Con tin rằng ngày đêm Cha săn sóc con và không một sợi tóc nào trên đầu con rơi xuống mà không có phép của Cha.

 

Con tin rằng Cha vô cùng Khôn Ngoan, và Cha biết rõ hơn con những gì lợi ích cho con.

 

Con tin rằng Cha Toàn Năng vô hạn, và Cha rút từ sự dữ ra sự lành.

 

Con tin rằng Cha Nhân Từ vô biên, và Cha làm cho mọi sự trở nên lợi ích cho những người yêu mến Cha, và sau những bàn tay gây thương tích, con hôn kính bàn tay Cha chữa lành.

 

Con tin, nhưng xin Cha tăng thêm lòng tin cho con, và nhất là lòng cậy trông và lòng kính mến.

 

Xin Cha dạy con nhận thấy rõ tình yêu thương của Cha  hướng dẫn mọi biến cố đời con.

 

Xin Cha dạy con biết phó mình cho Cha dìu dắt như một trẻ thơ trong cánh tay người mẹ.

 

Lạy Cha, Cha biết mọi sự, Cha thấy tất cả, Cha biết rõ con hơn con biết chính mình con: Cha có thể làm mọi sự, mà Cha lại yêu thương con.

 

Ôi, lạy Cha, bởi vì Cha muốn Chúng con cầu xin Cha mọi sự, nên con lấy lòng cậy trông, hiệp cùng Chúa Giêsu và Mẹ Maria mà kêu xin Cha những ơn cần thiết…. (ngưng một lát, trình bày những ơn muốn xin ).

 

Vì ý ấy, con xin hiệp với hai Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria mà dâng lên Cha mọi kinh nguyện, mọi hy sinh hãm mình của con, cùng với một lòng trung tín hơn đối với các việc bổn phận của con.

 

Xin Cha ban cho con ánh sáng, sức mạnh và ân sủng của Thánh Linh Cha.

 

Xin Cha củng cố con trong Thánh Linh, để con không bao giờ lạc mất, làm phiền lòng hay giảm thiểu Thánh Linh trong con.

 

Lạy Cha, chính là nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Chí Ái của Cha mà con cầu xin Cha những ơn ấy. Và, Ôi Chúa Giêsu, xin Chúa mở Trái Tim Chúa ra và đặt trái tim con vào đó, và cùng với Trái Tim Mẹ Maria, xin Chúa dâng trái tim con lên Chúa Cha, để đổi lấy cho con những ơn con đang cần thiết quá đỗi.

 

Lạy Cha là Thiên Chúa Chí Thánh, xin Cha làm cho mọi người nhận biết Cha. Ước gì mọi người tung hô lòng nhân từ và Thương Xót của Cha.

 

Xin Cha luôn luôn là Cha hiền của con, và che chở con mọi nơi mọi lúc, như là con ngươi trong mắt Cha. Ước gì con xứng đáng mãi mãi  là con Cha :  xin Cha thương xót con.

 

Lạy Cha Chí Thánh, niềm hy vọng dịu dàng của mọi tâm hồn xin cho mọi người nhận biết, kính tôn và yêu mến Cha.

 

Lạy Cha Chí Thánh, Cha nhân từ vô hạn đối với mọi dân tộc, xin cho mọi người nhận biết, kính tôn và yêu mến Cha.

 

Lạy Cha Chí Thánh, sương sa mát mẻ cho cả nhân loại, xin cho mọi người nhận biết, kính tôn và yêu mến Cha. Amen.

 

- Đọc kinh Lạy Cha.

 

Mẹ Eugenia

 

*******************
Sắc Lệnh Ân Xá

+ GIRARD, đại diện tông tòa giáo phận Cairo
Ngày 9 tháng 10 năm 1935
+Hồng Y JEAN VERDIER
Tổng giám mục Paris
Ngày 8 tháng 5 năm 1936

(1) Nếu đọc kinh này suốt một tuần chín ngày, xin đọc thêm: "Con hứa sẽ sống quảng đại hơn nữa, nhất là trong chín ngày này, trong trường hợp..., với người..."

 


Novina Prayer To God The Father

"Through Him, with Him and in Him"

God is my Father

 

MY Father in Heaven, how sweet it is to know that You are my Father and that I am Your child!

 

Especially when the skies of my soul are cloudy and my cross weighs more heavily, I feel the need to repeat to You: Father, I believe in Your love for me!

 

Yes, I believe that You are a Father to me at every moment of my life, and that I am Your child!

 

I believe that You love me with an infinite love!

 

I believe that You are watching over me night and day and that not a hair falls from my head without Your permission!

 

I believe that, in Your infinite Wisdom, You know better than I what is good for me.

 

I believe that, in Your infinite power, You can bring good even out of evil.

 

I believe that, in Your infinite goodness, You make everything to the advantage of those who love You; even under the hands of those who strike me I kiss Your hand which heals!

 

I believe, but increase in me faith, hope and love!

 

Teach me always to see Your love as my guide in every event of my life.

 

Teach me to surrender myself to You like a baby in its mother's arms.

 

Father, You know everything, You see everything, you know me better than I know myself; You can do everything, and You love me!

 

My Father, since it is Your wish that we should always turn to You, I come with confidence to ask You, together with Jesus and Mary.. (here request the favour that you desire).

 

For this intention, and uniting myself to their Most Sacred Hearts, I offer You all my prayers, my sacrifices and mortifications, all my actions, and greater faithfulness to my duties ( 1 ).

 

Give me the light, the grace and the power of the Holy Spirit!

 

Strengthen me in this Spirit, that I may never lose Him, never sadden Him and never allow Him to become weaker in me.

 

My Father, I ask this in the name of Jesus, Your Son! And You, Jesus, open Your Heart and place in it my own, and, together with Mary's, offer it to our divine Father! Obtain for me the grace that I need!

 

Divine Father, call all men to Yourself. Let all the world proclaim Your fatherly goodness and Your divine mercy!

 

Be a tender Father to me and protect me wherever I am, like the apple of Your eye. Make me always a worthy son/daughter; have mercy on me!

 

Divine Father, sweet hope of our souls, may You be known, and loved by all men! honoured

 

Divine Father, infinite goodness poured out on all peoples, may You be known, honoured and loved by all men!

 

Divine Father, beneficent dew of humanity, may You be known, honoured and loved by all men! Amen.

 

- Say "Our Father" prayer.

 

Mother Eugenia

 

************************
Partial indulgence

+ GIRARD, Vicar Apostolic of Cairo 
9 October 1935  
+ JEAN, Cardinal VERDIER 
Archbishop of Paris 
8 May 1936

[ 1 ] (If this prayer it to be recited as a novena, add: 'I promise to be more generous, especially during these nine days, in a given circumstance, to such and such a person....')