Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bài 33

 

 

VÀI NÉT VỀ
    CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO

    TÀI LIỆU * LỜI CHỨNG * CẢM NGHIỆM

 

 

 

BÀI 33  40 NĂM ÂN SỦNGSự tuôn đổ tràn đầy Thánh Linh trong khóa tĩnh tâm cuối tuần tại Pittsburgh đã làm thay đổi đời sống của những người trẻ trong đường lối tương tự như Chúa Thánh Linh đã làm thay đổi các Tông Đồ trong ngày Lễ Hiện Xuống.


Allen Panozza là Giám Đốc Văn Phòng Điều Hành Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Úc (CCR) tại Melburn. Ông đã phục vụ trong Hội Đồng Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Thế Giới với tư cách Chủ Tịch ICCRS tại Rôma trong 6 năm.


Cũng giống như biết bao người khác cùng thời, tôi đã sống cuộc đời Công Giáo qua hai thời kỳ trước và sau Công Đồng Vatican II. Là một người Công Giáo, tôi lớn lên trong Giáo Hội trước Công Đồng Vatican II, và rồi chăn dắt một gia đình và đi vào kinh doanh chuyên nghiệp sau thời kỳ Công Đồng, thiết nghĩ tôi có thể trình bày về Giáo Hội như một gạch nối cho cả hai thế hệ.


Khi Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII triệu tập Công Đồng Vatican II, ngài đã cầu xin Thiên Chúa Đấng Toàn Năng “sai Thánh Linh xuống để canh tân Giáo Hội bằng một “Lễ Hiện Xuống Mới.” Lời cầu nguyện ấy đã được Chúa đáp lại trong nhiều đường lối khác nhau. Đối với nhiều triệu người Công Giáo khắp nơi trên thế giới, lời cầu nguyện ấy đã được đáp lại bằng một đường lối đặc biệt qua một biến cố xảy ra tại Hoa Kỳ 40 năm trước, vào tháng 2 năm 1967, khi một nhóm người trẻ cảm nghiệm một hiện tượng phi thường khi họ cùng nhau cầu nguyện trước Thánh Thể trong nhà nguyện tại Ark và Nhà Tĩnh Tâm Dove tại Pittsburg. Biến cố này được gọi bằng danh từ hiện nay là Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo, và “sự tuôn đổ Thánh Linh" ấy đã làm thay đổi đời sống của những người trẻ này trong đường lối tương tự như là Chúa Thánh Linh đã làm thay đổi đời sống của các Tông Đồ trong ngày Lễ Hiện Xuống lần đầu.Canh Tân Đặc Sủng lan ra nhanh như cơn bão lửa khắp trong Giáo Hội. Vào năm 2000, một tài liệu nghiên cứu và thống kê được thực hiện bởi hai Tiến sỹ David Barrett và Tod Johnson về Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo khắp thế giới và kết quả được ICCRS phát hành trong cuốn sách “Then Peter Stood Up …” Qua tài liệu nghiên cứu và thống kê này cho biết tính đến năm 2000 đã có 120 triệu người Công Giáo khắp nơi trên thế giới đã cảm nghiệm được “Ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh" qua Canh Tân Đặc Sủng. Những người này có được một “tương quan mới mẽ rất mật thiết với Đức Giêsu”, nhờ sự cầu nguyện và mở lòng ra cho các đặc sủng của Chúa Thánh Linh hoạt động. Trong thời gian thực hiện bản nghiên cứu và thống kê này, Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo đã tiếp chạm tới 235 quốc gia, và Văn Phòng Điều Hợp Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Thế Giới (ICCRS) tại Vatican hiện đang liên hệ trực tiếp với các Hội Đồng Canh Tân Đặc Sủng của các quốc gia này.Bản Qui Chế cho Văn Phòng Điều Hợp Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Thế Giới (ICCRS) do Hôi Đồng Tòa Thánh về Giáo Dân thực hiện, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phê chuẩn, đã xác định rõ bản chất của Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo.“Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo (CCR) là một ơn canh tân trong Chúa Thánh Linh với đặt tính rộng khắp hoàn cầu và biểu lộ trong Giáo Hội Công Giáo, có thể đồng nhất hoặc không, Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo không có vị sáng lập cũng không có người lập ra các nhóm, cũng không có danh sách các hội viên. Đúng hơn, đây là một ân sủng cho phép các cá nhân và các nhóm biểu lộ qua nhiều phương cách khác nhau, các hình thức và các tổ chức sinh hoạt thường là độc lập trong những phương cách phát triển và nhắm vào những mục tiêu khác nhau. Tuy vậy, họ cùng chia sẻ những kinh nghiệm căn bản và cùng đi tới một mục đích chung. Điều này có thể nhận thấy ở các tầng cấp giáo phận cũng như ở các tầng cấp quốc gia và quốc tế. Sự liên hệ với nhau thường là trao đổi, phối hợp, và cộng tác hơn là hợp thành một cơ cấu tổ chức. Việc lãnh đạo có tính cách phục vụ cho mọi người hơn là chỉ huy. Trong thực tế, các tổ chức Canh Tân Đặc Sủng cấp quốc gia được tổ chức giống như là một phong trào nhưng cũng có các cơ cấu tổ chức như là các Cộng Đoàn Canh Tân, các hệ thống Networks, các Trường Truyền Giáo, các Đài Truyền Hình, các Hiệp Hội, các Dòng Tu và Chủng Viện, cũng như các cơ sở phát hành Báo chí, Âm nhạc, các nhà Truyền Giáo và các nhà Thuyết giảng …


Bản chất độc đáo của Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo được nhận thấy rõ ràng tại cuộc gặp gỡ lần đầu của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và các Phong Trào trong Giáo Hội được tổ chức tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào dịp Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 1998. Bốn vị sáng lập bốn Phong Trào đã xuất hiện trên sân khấu để nói về phong Trào của mình và được Đức Giáo Hoàng chào mừng. Nhưng người ta không thấy xuất hiện “vị sáng lập” của Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo trên sân khấu, bởi lẽ Canh Tân Đặc Sủng đã có nguồn gốc từ Lễ Hiện Xuống lần đầu trong Căn Gác Cầu Nguyện cách nay 2000 năm. Lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Gioan XIII năm 1958 đã báo trước sự tuôn đổ Thánh Linh xuống làm tươi mát trong thời đại chúng ta, và sự tuôn đổ Thánh Linh này đã thúc đẩy Đức Giáo Hoàng Phaolô VI công bố: “Canh Tân là niêm hy vọng cho toàn thể Giáo Hội và thế giới.” Tôi đã hiện diện trong buổi gặp mặt của các thành viên trong Hội Đồng Canh Tân Đặc Sủng Thế Giới với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại Rôma ngày 14 tháng 3năm 1992. Ngài công bố: “Sự xuất hiện bất ngờ của Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo ngay sau Công Đồng Vatican II là một ân sủng đặc biệt Chúa Thánh Linh ban cho Giáo Hội … Một trong những hoa trái quan trọng nhất của Canh Tân là làm thức dậy và làm gia tăng lòng khát khao thánh thiện, được nhìn thấy trong đời sống của rất nhiều cá nhân và trong toàn thể Giáo Hội.”Đương nhiên là Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo ngày nay đã được công nhận như là một Phong Trào Mới của Giáo Hội Toàn Cầu qua Đức Giáo Hoàng kính yêu của chúng ta: Đức Gioan Phaolô II và Đúc đương kim Giáo Hoàng Bênêdictô XVI. Mặt dù đã sinh hoạt với nhiều Phong Trào khác trong Giáo Hội, nhưng tôi vẫn nhận thấy Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo mang nhiều ý nghĩa hơn trong câu nói của Đức Cố Hồng Y Suenens, ngài diễn tả Canh Tân là một “chuyển động của Chúa Thánh Linh…" và trong một dịp khác: “… là một dòng điện Ân Sủng cao thế được chuyền vào Giáo Hội.” Ôi! Những lời diễn tả đó đẹp đẽ biết bao điều mà tôi đã lãnh nhận ấy là ân sủng của Chúa Thánh Linh, ân sủng đã làm thay đổi cả cuộc đời của tôi, làm cho tôi thực sự “biết Đức Giêsu.”


Một sự phát triển quan trọng khác là Ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh cũng được cảm nghiệm trong các giáo phái khác, như vậy toàn thể Kitô Giáo đều cảm nghiệm được một “Lễ Hiện Xuống Mới”, và qua đó nhiều triệu người đã được thay đổi đời sống. Dịp kỷ niệm 100 năm của Phong Trào Ngũ Tuần được cử hành tại Los Angeles tháng Tư năm 2006, người ta công bố rằng cho tới nay đã có hơn 600 triệu người trong Canh Tân Ngũ Tuần khắp nơi trên thế giới (kể cả Canh Tân Công Giáo). Tôi thiết tưởng, chúng ta phải nghiêm túc nghĩ về lời của Đức Giêsu trong Bữa Tiệc Ly: “Xin cho chúng nên một, Lạy Cha, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha, để cho thế gian nhận biết rằng Cha đã sai Con.” (Gioan 17:21). Chắc chắn là lòng Thiên Chúa Cha luôn muốn được nhìn thấy sự hiệp nhất qua Đức Giêsu, và quả là chúng ta đang phục vụ Ngài bằng cách cố gắng nuôi dưỡng sự hiểu biết, tha thứ, xót thương, hòa giải và lòng yêu mến chan hòa giữa mọi Kitô hữu.Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhận thấy rõ ràng sự hiệp nhất Kitô Giáo không chỉ đơn thuần là một quan điểm, nhưng nó là một sự cần thiết mà chúng ta phải cố gắng phấn đấu. Vả lại, đây cũng là lúc để nhớ lại những lời của ngài trong Tông Thư ‘Novo Millennio Inuente’: “Cuộc hành trình của Giáo Hội đi đến hiệp nhất chắc chắn còn nhiều khó khăn, và có thể sẽ còn lâu dài, nhưng chúng ta được khích lệ bằng hy vọng với sự hiện diện và sự dẫn dắt của Chúa Phục Sinh và quyền năng không hề vơi cạn của Thần Khí Ngài luôn có thể tạo ra những ngạc nhiên mới mẽ .”


Một vị cựu Thủ Tướng của nước Úc có lần nói rằng “cuộc đời không có nghĩa là dễ dàng.” Mong rằng câu nói đó là sự thật và ngày nay người ta có thể nói như vậy nhiều hơn. Nhưng chúng ta là những người biết Đức Giêsu và đã cảm nghiệm được quyền năng của Chúa Thánh Linh trong đời sống. nên tôi xin mượn lời này của thiên sứ Gáp-ri-en đã nói với một Trinh nữ ở Na-da-rét cách nay 2000 năm: “ … đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể” (Lc 1:37).

 

*************************************************