Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bài 32

 

 

VÀI NÉT VỀ
    CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO

    TÀI LIỆU * LỜI CHỨNG * CẢM NGHIỆM

 

 

 

BÀI 32  NHÌN LẠI 40 NĂM CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO“Lạy Chúa Thánh Thần!
Xin làm mới lại
Trong thời đại chúng con
những điềm thiêng
dấu lạ của Chúa bằng
một Lễ Hiện Xuống Mới.”
Lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Gioan XIII1. Sự xuất hiện của Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo:Một ngày của năm 1959, Đức Giáo Hoàng Gioan XIII đã làm cho mọi người trong giáo triều Rôma kinh ngạc khi ngài công bố triệu tập Công Đồng Vatican II, mở cửa mời Chúa Thánh Linh đến thổi một luồng gió mới làm tươi mát và canh tân Giáo Hội.


Khi khai mạc Công Đồng năm 1962, Đức Giáo Hoàng kêu gọi toàn thể Giáo Hội hãy cùng với ngài dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm mới lại trong thời đại chúng con những điềm thiêng dấu lạ của Chúa bằng một Lễ Hiện Xuống Mới.”Chúa đã đáp lại lời cầu xin trên. Ngay sau khi Công Đồng Vatican II kết thúc, một phong trào mới đã bất ngờ xuất hiện. Bắt đầu từ một khóa tĩnh tâm cuối tuần chỉ có vài chục sinh viên Công Giáo tại Pittsburgh (Pa, Hoa Kỳ) vào tháng 2 năm 1967. Chúa Thánh Linh đã xuống và làm biến đổi đời sống của những người trẻ này giống như Ngài đã xuống và làm biến đổi các môn đệ trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Những người được ơn thanh tẩy trong Chúa Thánh Linh trong khóa tĩnh tâm này đã làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh. Ngay sau biến cố đó, các nhóm cầu nguyện Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh được thành lập, bắt đầu từ Pittburgh, rồi lan nhanh ra khắp các Tiểu Bang Hoa Kỳ, và chỉ hơn 2 năm sau đã lan tỏa ra khắp các châu lục, trở thành một hiện tượng lớn lao làm rung động cả Giáo Hội hoàn cầu. Các nhà bình luận tôn giáo nhận định rằng Canh Tân Đặc Sủng là một phong trào có sức phát triển nhanh nhất và lớn mạnh nhất trong Giáo Hội Công Giáo. Qua Phong Trào Canh Tân này, Chúa đã thể hiện rất nhiều điềm thiêng dấu lạ như đã từng xảy ra trong Giáo hội thời sơ khai: nhiều bệnh tật thể xác và tâm trí được chữa lành. Lửa Thánh Linh đã dẫn đưa hàng hàng lớp lớp người ta đến với Chúa Giêsu trong một cảm nghiệm mới mẽ vui tươi, sống động. Hàng triệu cuốn Kinh Thánh được mở ra. Người ta say mê đọc Lời Chúa, nô nức đến nhà thờ, chuyên cần cầu nguyện, yêu mến Thánh Thể, hăng hái truyền giáo, nhiệt thành với Giáo Hội.2. Các vị lãnh đạo Giáo Hội đã nói gì về Canh Tân Đặc Sủng? Và thái độ của các ngài đối với Phong Trào Canh Tân này ra sao?


Rất nhiều vị chủ chăn trong Giáo Hội đã phát biểu những lời tốt đẹp về Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo. Dưới đây là một số phát biểu điển hình của các Đức Hồng Y và các Đức Giáo Hoàng:Đức Hồng Y Suenens, Linh hướng Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Thế Giới, trong cuốn L’Esprit-Saint, Souffle Vital de L’Êglise (Chúa Thánh Linh, Hơi Thở Sống Động của Giáo Hội) ngài viết: “Canh Tân Đặc Sủng là một giải đáp thỏa đáng cho một vấn nạn cấp bách nhất mà Giáo Hội đang phải đương đầu là: làm thế nào để có thể biến đổi một khối lượng khổng lồ những người chỉ ‘mang danh Kitô hữu' thành những người ‘Kitô hữu' đích thực? Và làm thế nào để có thể truyen giáo cho một thế giới mà trong đó có một số rất lớn những người trước đây đã là Kitô hữu nhưng nay họ không còn là Kitô hữu nữa? Từ những kinh nghiệm của tôi về Canh Tân Đặc Sủng, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng hoạt động của Chúa Thánh Linh nơi phong trào này đang tiếp tục trả lời những vấn nạn hôm nay của Giáo Hội.” Ngài gọi Canh Tân Đặc Sủng là một Lễ Hiện Xuống Mới, và tiếp: “Với tư cách là chủ chăn, đã bao năm tôi hằng tha thiết và xoay sở mong tìm ra một con đường để chỉ cho người tín hữu Công Giáo theo, hầu giúp họ đạt được lý tưởng và mục đích cuộc sống của họ, là được liên kết khắn khít với Chúa Giêsu… Và nay thật sự tôi đã tìm thấy con đường đó qua Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo. Từ đó tôi hân hoan và hăng say chỉ dẫn cho các tín hữu biết con đường tốt đẹp mà Chúa Thánh Linh đang tác động trong công cuộc thánh hóa của Ngài là Canh Tân Đặc Sủng, tôi thiết tưởng qua đó, mọi tín hữu có thể sống hữu hiệu hơn ơn Chúa Thánh Linh mà họ đã được ban cho ngay từ khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội và Thên Sức.”


Đức Giám Mục Paul Cordes, người kế vị Đức Hồng Y Suenens đặc trách Linh Hướng Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Thế Giới đã phát biểu: “Trong cả hai cương vị của tôi, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân, và là Đại Diện của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đặc trách Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Thế Giới, tôi đã theo đuổi với lòng yêu mến và hy vọng, sự phát triển Giòng thác Ân Sủng này của Chúa được tuôn đổ xuống từ những năm qua … Đối với nhiều triệu người Công Giáo khắp nơi trên thế giới, lời cầu khẩn của Đức Thánh Cha Gioan XXIII cho một Lễ Hiện Xuống Mới đã thật sự xảy ra trong đời sống của họ qua Canh Tân Đặc Sủng" (Diễn văn chúc mừng 25 năm Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo).Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã gặp gỡ các vị lãnh đạo Canh Tân Đặc Sủng nhiều lần từ năm 1973, nhưng đặc biệt là năm 1975, trong Thánh Lễ tại Đại Thánh Đường Thánh Phêrô, ngài đã hiện diện để chào mừng và gặp gỡ 10.000 vị đại diện Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo từ khắp nơi trên thế giới về Rôma tham dự Đại Hội cấp Lãnh Đạo lần thứ II. Ngài nói với họ: “Giáo Hội thế giới ngày nay cần ‘phép lạ của Lễ Hiện Xuống tái diễn trong lịch sử’ hơn bao giờ hết… Phong Trào Canh Tân này của Chúa Thánh Linh là vận hội tốt cho Giáo Hội thế giới.”Khi nói về Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gọi đây là “ơn đặc biệt Chúa Thánh Linh ban cho toàn thể Giáo Hội.” Ngài minh xác rằng Canh Tân Đặc Sủng là lực lượng hàng đầu trong công cuộc truyền giáo và tái truyền giáo của thời đại này. Ngài nói: “Một trong những hoa quả chắc chắn nhất và quan trọng nhất, là Canh Tân Đặc Sủng đã làm thức dậy đời sống thiêng liêng, làm gia tăng lòng khát khoa thánh thiện, được nhìn thấy trong đời sống của rất nhiều cá nhân cũng như trong đời sống Giáo Hội … Ở thời điểm hiện nay của Giáo Hội, Canh Tân Đặc Sủng giữ vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đời sống đức tin của người Kitô hữu, đặc biệt ở những xã hội mà chủ nghĩa thế tục và chủ nghĩa vật chất đang làm cho nhiều người suy yếu, không còn khả năng đáp lại Chúa Thánh Linh và nhận ra tiếng gọi tình yêu của Thiên Chúa Cha.”Và để tỏ lòng ưu ái đối với Canh Tân Đặc Sủng, năm 1985 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã mời phong trào này rời Văn Phòng Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Thế Giới (ICCRO) di chuyển từ Brussells về đặt tại Tòa Thánh Vatican và sau đó đổi danh xưng là ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services: Cung Cấp Các Dịch Vụ Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Thế Giới). Đồng thời ngài còn phê chuẩn một Bản Qui Chế đặc biệt dành cho Canh Tân Đặc Sủng, do Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân đệ trình, trong đó Tòa Thánh nhìn nhận Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo là một thực thể sống động xuất hiện giữa lòng Giáo Hội Công Giáo, đã làm trổ sinh cho Giáo Hội rất nhiều hoa trái thiêng liêng. Vì thế, Tòa Thánh ban cho Canh Tân Đặc Sủng đặc quyền – qua Văn Phòng Điều Hợp ICCRS – cung cấp các dịch vụ cần thiết cho phong trào này ở bất cứ nơi nào trên thế giới.Đối với Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, ngài đã từng công bố khi còn là Tổng Trưởng Bộ Tín Lý: “Có một cái làm dấu hiệu hy vọng cho Giáo Hội hoàn cầu – và ngay chính giữa cơn khủng hoảng của Giáo Hội Tây Phương – đó là sự ra đời của những phong trào mới mà trước đó chẳng có ai đã mờigọi chúng tới, nhưng đơn giản, chúng đã trổ sinh từ sức sống bên trong của chính lòng tin. Nơi các phong trào này, thấy phác họa – dừ không ồn ào – điều làm ta liên tưởng tới buổi rạng đông của Lễ Hiện Xuống trong Giáo Hội. Tôi liên tưởng tới, chẳng hạn, Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo…”Đặc biệt mới đây, khi gặp gỡ các phong trào Canh Tân trong Giáo Hội buổi tối Áp Lễ Hiện Xuống năm 2006 tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã khuyến khích mọi người: “Các bạn được kêu gọi dùng các đặc sủng của Chúa Thánh Linh để xây dựng một nền văn minh đích thực – văn minh tình yêu.” Ngài cũng nhắn nhủ các vị chủ chăn trong Giáo Hội “hãy thận trọng, đừng dập tắt Thánh Thần được biểu hiện trong các phong trào và các cộng đoàn Canh Tân trong Giáo Hội.”


3. Sự phát triển của Canh Tân Đặc Sủng Công GiáoDưới đây là những con số thống kê về sự phát triển và ảnh hưởng của Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo, do Văn Phòng ICCRS thực hiện liên tiếp trong 4 năm, với sự trợ giúp của Canh Tân Đặc Sủng các quốc gia trên thế giới, được công bố trong cuốn “Then Peter Stood Up…” (ICCRS, Rome, Feb. 2000). Kết quả tính từ khi Canh Tân Đặc Sủng được khai sinh 1967 đến năm 2000 như sau:a. Số quốc gia có CTDS:
 Năm 1967: tại 2 quốc gia.
 Năm 1969: 113 quốc gia.
 Năm 1970: 25 quốc gia.
 Năm 1973: 71 quốc gia.
 Năm 1975: 93 quốc gia.
 Năm 2000: 235 quốc gia.

b. Số Nhóm cầu nguyện:
 Năm 1967: 2
 Năm 1970: 2185
 Năm 1973: 3.000
 Năm 1975: 4.000
 Năm 1980: 12.000
 Năm 1985: 60.000
 Năm 1990: 90.000
 Năm 1995: 127.000
 Năm 2000: 148.000

c. Số người tham dự CTDS:
 Năm 1967: khoảng 30
 Năm 1970: 2.000.000
 Năm 1973: 8.000.000
 Năm 1975: 15.000.000
 Năm 1980: 40.000.000
 Năm 1985: 63.000.000
 Năm 1995: 104.000.000
 Năm 2000: 119.000.000
 Năm 2025: 238.000.000 (Ước tính)

d. Các châu lục có CTDS:
 Nam Mỹ: 73.000.000
 Bắc Mỹ: 9.742.000
 Châu Âu: 11.021.000
 Châu Phi: 8.779.000
 Châu Á: 16.422.000
 Châu Đại Dương: 350.000
 Nam Cực: 100

 

************************************