Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bài 31

VÀI NÉT VỀ
    CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO

    TÀI LIỆU * LỜI CHỨNG * CẢM NGHIỆM

 

 

BÀI 31  NHỮNG CỬ CHỈ NHẢY MÚA, GIƠ TAY, ĐẶT TAY, VỖ TAY TRONG KINH THÁNHNếu bạn chưa biết đến Phong trào Thánh Linh, chắc hẳn bạn cũng như nhiều người lúc ban đầu rất ngạc nhiên và thắc mắc về những nét đặc thù (không giống ai) của Phong trào Thánh Linh như giơ tay, vỗ tay hát, đặt tay cầu nguyện, nói tiếng lạ... Nhưng nếu bạn đọc biết Kinh Thánh, thì tất cả những điều này không có gì mới lạ mà tất cả chỉ là những gì được lập lại của Kinh Thánh. Thời Cựu Ước Vua Đa vít và các dân thần của Đavít giơ tay, nhảy múa để chúc tụng, cảm tạ Chúa về những kỳ công Người đã làm. Vua Salamôn, một vị vua khôn ngoan nhất thế gian đã giơ tay cao trước tế đàn cầu nguyện lên cùng Giavê Thiên Chúa.


CA HÁT


Sử Biên Niên I - Chương 25 -6 Dưới quyền điều khiển của cha họ, tất cả những người ấy ca hát trong Nhà ĐỨC CHÚA với não bạt, đàn sắt, đàn cầm, để phục vụ Nhà Thiên Chúa.


Sử Biên Niên II - Chương 20 -21 Vua Giơ-hô-sa-phát cắt đặt những người ca hát ngợi khen ĐỨC CHÚA. Họ mặc phẩm phục thánh, vừa đi trước quân binh vừa hát: "Hãy ngợi khen ĐỨC CHÚA, vì muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương."
Thư Êphêsô - Chương 5 -19 Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa.CA NGỢI


Thủ Lãnh - Chương 5 - 11 Những người chia nhau chiến lợi phẩm bên bồn nước, hãy cất tiếng ca ngợi hồng ân của ĐỨC CHÚA.


Sử Biên Niên II - Chương 7 - 6 Các ác thầy Lê-vi thì sử dụng các nhạc cụ của ĐỨC CHÚA do vua Đa-vít làm ra để hoà theo những bản thánh ca; họ ca ngợi ĐỨC CHÚA "vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương". Họ hát những bài ca ngợi do vua Đa-vít sáng tác. Bên cạnh họ, các tư tế thổi kèn, còn toàn thể Ít-ra-en thì đứng.


Tôbia - Chương 12 - 6 Bấy giờ, thiên sứ kín đáo gọi hai cha con lại và nói: "Hãy chúc tụng Thiên Chúa và tuyên xưng Người trước toàn thể sinh linh, về những điều tốt lành Người đã làm cho cha con ông. Hãy chúc tụng và ca ngợi danh Người! Những việc Thiên Chúa đã làm, hãy long trọng tỏ cho mọi người biết. Đừng ngần ngại xưng tụng Người!


Giuđitha - Chương 13 - 14 Bà Giu-đi-tha nói với họ thật to: "Hãy ca ngợi Thiên Chúa! Hãy ca ngợi Người, hãy ca ngợi Thiên Chúa! Người đã không rút lại lòng thương xót của Người đối với nhà Ít-ra-en”


Thánh Vịnh - Chương 30 - 13 Vì thế, tâm hồn con ca ngợi Chúa, và không hề nín lặng. Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.


Thánh Vịnh - Chương 35 - 28 Miệng lưỡi con sẽ nhẩm đi nhắc lại: "Ngài là Đấng công chính" và suốt ngày, con sẽ ca ngợi tán dương.


Thánh Vịnh - Chương 63 - 4 Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.


Thánh Vịnh - Chương 89 - 16 Hạnh phúc thay dân nào biết ca ngợi tung hô; nhờ Thánh Nhan soi tỏ, họ tiến lên, lạy CHÚA.


Thánh Vịnh - Chương 113 -1 Ha-lê-lui-a. Hỡi tôi tớ CHÚA, hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi danh thánh CHÚA đi!


Thánh Vịnh - Chương 117 - 1 Muôn nước hỡi, nào ca ngợi CHÚA, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!


Thánh Vịnh - Chương 138 - 5 Họ sẽ ca ngợi đường lối CHÚA: "Vinh quang CHÚA vĩ đại dường bao! "


Thánh Vịnh - Chương 145 - 21 Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi CHÚA, chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Thánh Danh đến muôn thuở muôn đời!


Thánh Vịnh - Chương 147 - 12 Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh CHÚA! Này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi!


Huấn Ca - Chương 17 - 27 Trong âm phủ, ai nào ca ngợi Đấng Tối Cao, nếu những kẻ đang sống không dâng lời cảm tạ?


Huấn Ca - Chương 17 - 28 Người đã chết thì hết xưng tụng, vì nó không còn nữa; chỉ người đang sống và khoẻ mạnh mới ca ngợi Đức Chúa.


Huấn Ca - Chương 51 - 10Tôi kêu cầu Đức Chúa là Cha của Chúa tôi: Con sẽ không ngừng ca ngợi Thánh Danh và hát lên bài ca cảm tạ."


Huấn Ca - Chương 51 - 12 Bởi thế, con xin cảm tạ và ca ngợi Ngài, và xin chúc tụng danh Đức Chúa.


Isaia - Chương 61 - 11 Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc, như vườn tược cho nở hạt sinh mầm,


ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính, làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.


Baruc - Chương 2 - 32 Trên đất lưu đày, chúng sẽ ca ngợi Ta, và sẽ tưởng nhớ danh Ta.


Thư Rôma - Chương 15 -11 Chỗ khác nữa: Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!


Khải Huyền - Chương 19 - 5 Rồi từ ngai có tiếng phát ra: "Nào ca ngợi Thiên Chúa chúng ta, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người! "ĐẶT TAY


Đệ Nhị Luật - Chương 34 - 9Ông Giô-suê, con ông Nun, đã được đầy thần khí khôn ngoan, vì ông Mô-sê đã đặt tay trên ông. Con cái Ít-ra-en nghe ông và làm như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê.


Mát-thêu - Chương 19 - 13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện.


Mác-cô - Chương 5 - 23và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống."


Mác-cô - Chương 6 - 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.


Mác-cô - Chương 7 - 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh.


Mác-cô - Chương 8 - 23 Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: "Anh có thấy gì không? "


Mác-cô - Chương 8 - 25 Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự.


Luca - Chương 4 - 40Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ.


Luca - Chương 13 - 13 Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.


Tông Đồ Công Vụ - Chương 8 - 17 Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần.


Tông Đồ Công Vụ - Chương 9 - 17 Ông Kha-na-ni-a liền đi; ông vào nhà, đặt tay trên ông Sao-lô và nói: "Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây, Người là Đức Giê-su, Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy Thánh Thần."


Tông Đồ Công Vụ - Chương 13 - 3 Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi.


Tông Đồ Công Vụ - Chương 19 -
6Và khi ông Phao-lô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri.


Tông Đồ Công Vụ - Chương 28 - 8 Có ông thân sinh ông Púp-li-ô đang liệt giường vì bị sốt và kiết lỵ. Ông Phao-lô vào thăm, cầu nguyện, đặt tay trên ông và chữa khỏi.


Thư Timôthê 2 - Chương 1 - 6 Vì lý do đó, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh.


GIƠ TAY


Xuất Hành - Chương 9 - 33Ông Mô-sê ra khỏi cung điện Pha-ra-ô và rời bỏ thành. Ông giơ tay lên khẩn cầu ĐỨC CHÚA; sấm và mưa đá ngưng, còn mưa cũng đã tạnh trên mặt đất.


Xuất Hành - Chương 14 - 21Ông Mô-sê giơ tay trên mặt biển, ĐỨC CHÚA cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hoá thành đất khô cạn. Nước rẽ ra,
Xuất Hành - Chương 17 - 11Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng thế; còn khi ông hạ tay xuống, thì A-ma-lếch thắng thế.


Étra - Chương 9 - 5Vào giờ đó, tôi mới ra khỏi cơn sầu khổ, trỗi dậy; áo dài trong, áo choàng ngoài xé rách, tôi quỳ gối, giơ tay lên ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của tôi


Macabê II - Chương 3 - 20Tất cả đều giơ tay lên trời cầu nguyện.


Thánh Vịnh - Chương 63 - 5Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.


Thánh Vịnh - Chương 88 - 10 Lạy CHÚA, suốt cả ngày con kêu lên Chúa và giơ tay hướng thẳng về Ngài.


Thánh Vịnh - Chương 134 - 2Hãy giơ tay hướng về cung thánh mà dâng lên lời chúc tụng Người.


Huấn Ca - Chương 48 - 20Họ giơ tay hướng về Đức Chúa, cầu khẩn Người là Đấng nhân hậu. Từ trời cao, Đấng Thánh liền nghe lời họ kêu xin, Người dùng ông I-sai-a mà giải thoát họ.


Ai Ca - Chương 3 - 41Hãy giơ tay và hướng lòng lên Đức Chúa, là Đấng ngự trên trời.VỖ TAY


Thánh Vịnh - Chương 47 - 2 Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo!


Thánh Vịnh - Chương 98 - 8 Sông lạch ơi, vỗ tay đi nào, đồi núi hỡi, reo mừng trước tôn nhan CHÚA.

 

***************************************