Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bài 28

 

 

 

VÀI NÉT VỀ
    CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO

    TÀI LIỆU * LỜI CHỨNG * CẢM NGHIỆM

 

 

 

 

BÀI 28 CHỌN NGƯỜI LÃNH ĐẠO


Ông Allan Panozza, Chủ tịch Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Úc Đại Lợi, thành viên Hội Đồng Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Thế Giới.


Ngay từ lúc bắt đầu, Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo đã là một biểu lộ phi thường của quyền năng và ân sủng Chúa ban cho Giáo Hội. Canh Tân Đặc Sủng trước tiên là ý tưởng của Chúa, không phải là của chúng ta, và tôi nghĩ rằng “chuyển động này của Chúa Thánh Linh" rất quan trọng cho Giáo Hội, vì thế chắc chắn Chúa vẫn tiếp tục cung cấp cho phong trào này việc lãnh đạo tốt.Điều kiện nào tạo ra người lãnh đạo tốt?


Nếu một người được chọn để giữ vai trò lãnh đạo trong Canh Tân Đặc Sủng, người đó phải ý thức rằng chính Chúa đã kêu gọi mình làm việc đó. Vì sống trong nghiệp vụ thương mại trước khi được ơn thanh tẩy trong Chúa Thánh Linh, tôi nhận ra rằng, vai trò lãnh đạo trong thế giới trần tục hoàn toàn khác biệt với vai trò lãnh đạo trong Nhóm Cầu Nguyện hay một Cộng Đoàn Canh Tân. Điều này không có nghĩa là tài năng và sự hiểu biết chuyên môn không có giá trị đối với người lãnh đạo trong Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo, nhưng những thứ đó không phải là tiêu chuẩn để lựa chọn. Nên nhớ điều nay, Chúa nhìn vào trái tim người ta, “… không cần phải có ai tuyên chứng về người ta, vì chính Ngài, Ngài đã biết có gì nơi con người ta.” (Gioan 2:25). Bất chấp dựa vào những gì có thể tạo ra lý do tốt theo tiêu chuẩn của thế gian để chọn một người làm lãnh đạo trong Canh Tân Đặc Sủng, nếu người đó không theo ý muốn của Chúa, không thể làm trổ sinh hoa quả tốt đẹp.


Sự quan trọng của việc cầu nguyện


Trước khi đi rao giảng công khai, Chúa Giêsu đã làm một quyết định quan trọng: Ngài thức suốt đêm cầu nguyện với Chúa Cha (Luca 6:12). Ngài đến, Ngài kêu các môn đồ lại và chọn lấy trong họ một nhóm Mười Hai, mà Ngài gọi là “tông đố”. Đó là những người mà Ngài ủy thác trách nhiệm hướng dẫn và nuôi dưỡng giáo hội sơ sinh.


Xét đoán theo tiêu chuẩn thê gian


Nếu xét theo tiêu chuẩn của thế gian mà chọn một người làm trưởng, chúng ta có thể nói rằng sự lựa chọn đó đã làm mất đi rất nhiều những gì mong ước. Tôi thường trích dẫn câu chuyện ngắn này (không rõ tác giả), để nói lên rằng đường lối của Chúa không giống đường lối của chúng ta. Câu chuyện kể rằng, trước khi chọn lấy mười hai môn đệ để làm “Nhóm Nòng Cốt”, Chúa Giêsu mướn các ông “Cố vấn Quản Lý” có đầy đủ khả năng chuyên môn để làm cho “Nhóm Nòng Cốt” trở thành những người có tài lãnh đạo. Nhưng sau đó, kết quả chẳng đi đến đâu, và Chúa Giêsu phải tiếp tục tìm kiếm người ta với những gì có sẵn: “… Simôn Phêrô thì tình cảm hay thay đổi và tính tình nóng nảy. Anrê chẳng có được tiêu chuẩn nào để làm người lãnh đạo. Hai anh em Gia-cô-bê và Gioan thì đạt quyền lợi cá nhân lên trên tình bạn. Tôma với thái độ hay thắc mắc chứng tỏ tinh thần suy sút. Mát-thêu thì bị kiệt tên trong sổ bìa đen của Giê-ru-sa-lem. Gia-cô-bê con của An-phê, và Simôn Nhiệt Tành (Thađê) có khuynh hướng cấp tiến, cả hai đều tỏ dấu hiệu chán nản…”


Tuy vậy, tất cả những người này đã không mất. Theo một cố vấn chuyên môn cho biết, trong mười hai môn đệ này có một người có khả năng rất lớn. Bạn có thể đoán ra ai không? “…Đó là một người có tài tháo vát, khéo giao tiếp với mọi người, có óc thương mại bén nhạy, và tiếp xúc với nhiều chỗ cấp cao. Ông lại là một con người năng động, có nhiều tham vọng, và có trách nhiệm. Chúng tôi giới thiệu đó là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, sẽ là người quản lý của bạn và là cánh tay mặt …”
Dù đây chỉ là câu chuyện khôi hài, tuy vaây ý nghĩa tinh thần của nó cũng rất rõ ràng. Nếu chúng ta xét đoán những người được chọn để lãnh đạo những công việc của Chúa, mà chỉ trên những tài năng được “nhìn thấy” thì chắc chắn chúng ta chọn lầm người.Sự cam kết dấn thân


Một điều quan trọng khác trong việc chọn lựa người lãnh đạo trong Canh Tân Đặc Sủng, là phải quan tâm đến mức độ dấn thân của người ấy đối với vai trò của mình. Tôi thường nói với những người làm Trưởng rằng, họ phải học cách đánh vần chữ “c-a-m-k-ế-t-d-ấ-n-t-h-â-n”. Tôi tin rằng vai trò của người lãnh đạo trong Canh Tân Đặc Sủng đòi hỏi sự hiến dâng đời sống ở mức độ cao, trước hết là cho Chúa, và sau đó là cho Mhóm Cầu Nguyện hoặc cho Cộng Đoàn Canh Tân.Tôi muốn nói ngay rằng, một người lãnh đạo trong Canh Tân Đặc Sủng phải mang hết tâm lực ra phục vụ Nhóm Cầu Nguyện không thể cùng lúc đảm trách vai trò lãnh đạo nhiều công việc quan trọng khác của Cộng Đoàn hay Giáo Xứ, ngoại trừ những công việc như đọc Sách Thánh hay Thừa Tác Viên Thánh Thể. Một người dù cố gắng phân chia thời giờ của mình cho việc lãnh đạo Canh Tân Đặc Sủng, và cho các Phong Trào Giáo Dân khác thì xem ra cũng chẳng xứng hợp với phong trào nào. Người lãnh đạo trong Canh Tân Đặc Sủng phải cam kết dấn thân trọn vẹn cho Chúa, và cho ơn đặc biệt mà người ấy được kêu gọi. Nên nhớ rằng bạn đừng bao giờ cố gắng như “con ếch muốn to bằng con bò.” Triết lý này phải được áp dụng cho sự dấn thân của những ai trở thành người lãnh đạo.Hoa quả của Chúa Thánh Linh


Vai trò đầu tiên của người lãnh đạo là hướng dẫn. Nên nhớ rằng, một người lãnh đạo tốt là một người luôn sẵn sàng đi trước như Chúa Giêsu luôn đi trước. Như Chúa Giêsu, người lãnh đạo tốt là người luôn cầu nguyện, dấn thân, lớn lên trong Chúa để hướng dẫn cho mọi người trong Nhóm cũng sống như vậy. Người lãnh đạo tốt luôn hăng say cầu nguyện, cầu nguyện không nhàm chán, nhưng phải luôn sống khiêm nhường. Chúa đặc biệt chúc phúc cho những ai có lòng khiêm nhường, người lãnh đạo Canh Tân Đặc Sủng phải sống sâu đậm trong nhân đức này, đồng thời cũng phải chuẩn bị đón nhận những hiểm nguy do Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Cuối cùng, bạn hãy yêu mến Giáo Hội, và luôn luôn cảm tạ Chúa đã ban cho mình ơn đức tin Công Giáo và đời sống bí tích của Giáo Hội.Đời sống mới trong Chúa Kitô


Thánh Phaolô chưa bao giờ biết Canh Tân Đặc Sủng trong thời đại của ngài, nhưng có lẽ ngài để lại lời khuyên nhủ sau đây cho những người lãnh đạo trong Canh Tân Đặc Sủng ngày nay, khi ngài viết: “Tôi sống, nhưng không phải tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi.” (Galat 2:20).

 

******************************************************