Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bài 21

 

VÀI NÉT VỀ
    CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO

    TÀI LIỆU * LỜI CHỨNG * CẢM NGHIỆM

 

 

 

BÀI 21 : ĐẶC SỦNG CỦA LINH MỤC VÀ CANH TÂN ĐẶC SỦNG


Đức Giám Mục Joe Grech.
Cố vấn Hội Đồng Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Úc.
Thành viên Hội Đồng Canh Tân Đặc Sủng Thế Giới tại Rôma.Linh mục là gì? Căn cước của linh mục là gì? Các câu hỏi này đưa ra nhiều tranh luận và phản ảnh. Là Kitô hữu, chúng ta tin rằng những câu trả lời cho các câu hỏi này cuối cùng được tìm thấy trong Lời Chúa, trong Kinh Thánh. Tác giả Thư Hipri đã cho chúng ta một khởi điểm rất tốt khi đưa ra hình ảnh vị Thượng Tế Cao cả là Đức Giêsu Kitô: “Vì chưng mọi Thượng Tế lấy giữa loài người thì được đạt lo việc Thiên Chúa thay cho loài người, để tiến dâng lễ vật và hy sinh tạ tội.” (Hipri 5:1). Nghiệm xét những lời này sẽ giúp chúng ta hiểu được đặc sủng của linh mục có liên hệ mật thiết với Canh Tân Đặc Sủng.Trước hết, chúng ta nhận ra rằng chức tư tế được gắng chặt với ơn gọi từ Thiên Chúa. Chức linh mục là một ơn gọi đặc biệt trong đời sống Giáo Hội. Không ai có thể tự gọi mình là tư tế. Một linh mục không thể tự tạo một lối đi riêng trong cuộc sống, bởi vì căn cước và sứ vụ của mình là kết quả của một ơn gọi đặc biệt từ Thiên Chúa. “Vinh dự ấy, không ai lấy được cho mình, nhưng phải là kẻ được Thiên Chúa kêu gọi.” (Hipri 5:4). Ơn gọi, chỉ một mình Đức Giêsu Kitô mới có thể xác định được những gì thuộc về căn cước và sứ vụ của linh mục. Nếu các Kitô hữu được kêu gọi sống thánh thiện, thì đối với các linh mục sự kêu gọi này càng đòi hỏi nhiều hơn biết bao! Để sống thánh thiện có nghĩa là phải xẻ mình ra của Chúa, phải dìm mình vào trong những giá trị và ý tưởng của Đức Giêsu Kitô. Không ai có thể thực hiện được điều này nếu không được tràn đầy và sống trong quyền năng của Chúa Thánh Linh. Chỉ khi nào trái tim được thiêu đốt trong lửa của Chúa Thánh Linh thì lúc đó linh mục mới hiểu biết đấy đủ căn cước cAủ mình. Đó là lý do tại sao Canh Tân Đặc Sủng rất quan trọng cho đời sống linh mục. Sự cầu nguyện xin Ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh đã đem lại sự thay đổi đời sống và tác vụ của không biết bao nhiêu linh mục, họ đã cảm nghiệm được sức sống, sự chữa lành, và sự hiện diện của Chúa Thánh Linh ở bên trong. Do kết quả của sự cầu nguyện xin Ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh, rất nhiều linh mục đã cảm nghiệm được niềm vui, hạnh phúc , và sự sung mãn trong tác vụ của họ, và trên tất cả, họ nhận ra căn tính linh mục của Chúa.Thứ đến, Thiên Chúa “lấy Thượng Tế giữa loài người để lo việc Thiên Chúa thay cho loài người, để tiến dâng lễ vật và hy sinh tạ tội.” (Hipri 5:1). Linh mục được đặt để ở vị trí phục vụ người khác bằng sự thực hành một tác vụ thuộc về Thiên Chúa. Tác vụ này hoàn thành qua việc rao giảng Lời Chúa và thực hành các Bí Tích thánh. “Dân Chúa được tạo thành nên một trước tiên bởi lời Thiên Chúa Hằng Sống được rao giảng từ môi miệng các linh mục" (Đời sống Linh mục #41). Việc rao giảng Lời Chúa là sự sống còn cho ơn gọi linh mục. Lời Chúa làm thay đổi lòng người. Là linh mục, chúng ta được kêu gọi tiến ra tuyến đầu để hăng hái rao giảng Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất của thế gian. Lời Chúa phải được rao giảng với sức thuyết phục làm thay đổi lòng người và thúc đẩy người ta làm một quyết định là sống tương giao mật thiết với Thiên Chúa của chúng ta. Sự rao giảng có sức làm biến đổi đời sống không phải là khả năng chuyên môn hay tài năng của chúng ta, nhưng chính là quyền năng của Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta. Thánh Phaolô đã hiểu rất rõ điều này: “Lời tôi nói, việc tôi rao giảng đã không cốt nơi lời lẽ có sức thuyết phục của khoa khôn ngoan, nhưng nơi việc chứng minh bằng vào Thần Khí và quyền phép.” (1Cr 2:4). Chỉ trong quyền năng Chúa Thánh Linh, và chỉ qua cảm nghiệm cá nhân về sự hiện diện thực sự của Chúa Thánh Linh cư ngụ trong tâm hồn.

 

****************************************