Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bài 12

VÀI NÉT VỀ
CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO


TÀI LIỆU * LỜI CHỨNG * CẢM NGHIỆM

 

 

BÀI 12 : MÙA XUÂN MỚIƠn Gọi Sống Thánh Thiện và Hiệp Thông


Đức Hồng Y Ivan Dias, hiện coi sóc Tổng Giáo Phận Mumbai (Bombay), Ấn Độ. Ngài tham gia Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo từ năm 1970 khi ngài còn đang phục vụ trong Tổng Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh Vatican. Dưới đây là phần trích dịch bài giảng của Đức Hồng Y trong Thánh Lễ bế mạc Đại Hội Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Toàn Quốc Hoa Kỳ năm 2001 tại Houston.


Đức Thánh Cha của chúng ta đã ghi trong Tông Thư “Ngàn Năm Thứ Ba Đang Tới” hai câu quan trọng cho Múa Xuân Mới. Trước hết, Thiên Chúa đang canh tân vũ trụ của Ngài qua tiếng gọi sống thánh thiện. Và thứ đến là thế giới ngày nay cần sự hiệp thong đời sống tâm linh.


Đức Thánh Cha nói: “Ơn thánh hóa được ban cho mọi người đã chịu phép rửa. Nhưng ơn này trở thành một trách nhiệm phải được cụ thể trong toàn bộ đời sống của người Kitô hữu: ‘Vì đây là thánh ý Thiên Chúa, sự thánh hóa của anh em’ (1Thes 4:3). Đây là lúc tái kêu mời mọi người hãy sống cái tiêu chuẩn cao của đời sống Kitô hữu bình thường: đời sống của cộng đoàn và gia đình Kitô hữu phải được đưa dẫn vào chiều hướng này.” (#30, 31).


Sự đòi hỏi sống thánh thiện này có nghĩa là tất cả những kho tàng quý báu Chúa ban cho Giáo Hội phải được tỏa ra vẻ đẹp, giống như dát ngọc cho Triều Thiên Giáo Hội. Chúng càng tỏa sáng thì Triều Thiên càng được chói lọi. Chúng ta có rất nhiều kho tàng quý báu. Tôi muốn được nêu ra đây ba kho tàng chính.


Kho tàng thứ nhất là Thánh Thể - Thiên Chúa hiện diện qua Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính ở giữa chúng ta. Đây chính là trung tâm điểm đời sống tâm linh của chúng ta, bởi vì Chúa Kitô là nguồn mạch mọi sự thánh thiện. Trong Canh Tân Đặc Sủng, nếu chúng ta muốn được đầy tràn Chúa Thánh Linh, chúng ta không chỉ đi theo Lời Chúa mà thôi, nhưng Lời Chúa và đời sống cầu nguyện phải dẫn chúng ta tới chính Thiên Chúa.


Kho tàng thứ hai là Đức Trinh Nữ Maria. Tôi muốn nêu ra cho anh chị em ba sự diễn đạt của Thánh Louis de Monfort, một vị thánh đặc biệt sùng kính Đức Mẹ. Và những điều này đang trở thành hiện thực một phần của Mùa Xuân Mới. “ Chúa Giêsu đã đến lần đầu qua sự chiêm niệm của Đức Maria, và Ngài cũng sẽ đến lần cuối cùng qua Đức Maria như vậy.” Đức Maria sẽ chuẩn bị con đường cho Chúa Giêsu đến lần thứ hai. Thánh Monfort cũng nói: “Đức Maria là chiếc la bàn, luôn chỉ hướng về Đức Giêsu.” Và điều thứ ba là, Đức Maria là nam châm hút vào Chúa Thánh Linh.” Chúng ta chú ý vào điều này bởi vì tất cả chúng ta muốn được đầy tràn Chúa Thánh Linh và muốn được Chúa Thánh Linh hướng dẫn.


Kho tàng thứ ba là Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng của chúng ta. Tôi cảm tạ Chúa cho quyền bính của Ngài, cho có các vị Giáo Hoàng nhân danh Ngài để phát ngôn và dạy dỗ với uy quyền của Ngài. Có một câu chuyện sau đây tôi nghĩ rằng có thể anh chị em đả biết rồi, nhưng tôi muốn nhắc lại.


Có một chiếc tàu chiến trên biển cả, vào một đem rất tốt trời. Trong lúc đang căng buồm xuôi gió, người hoa tiêu phát hiện một điểm sáng phái trước đang tiến thẳng tới con tàu, nên hụ còi báo động. Vị thuyền trưởng tiến lên ngay lập tức và nhìn thấy điểm sáng đang tiến lại phái mình, ông liền ra lệnh cho người phụ trách tín hiệu gửi một tín hiệu cho điểm sáng, “Tôi là thuyền trưởng. Yêu cầu bạn đổi hướng mười độ phía tay mặt.” Phía bên kia trả lời, “Tôi chỉ là sĩ quan phụ tá. Bạn hãy đổi hướng mười độ phía tay mặt.” Vị thuyền trưởng nổi giận, và ra lệnh cho người phụ trách tín hiệu gửi một tín hiệu khác, “Tôi là tàu chiến, bạn phải đổi hướng mười độ phía tay mặt ngay lập tức.” Phía bên kia đáp lại ngay, “Tôi là hải đăng.”


Chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã giữ chiếc đèn hải đăng của Ngài ở giữa chúng ta, để nói cho chúng ta biết khi chúng ta đúng, khi chúng ta sai, và hướng đi của chúng ta.


Tôi thường nghĩ chúng ta là những bóng đèn sáng, bởi vì chúng ta được gọi là ánh sáng của thế gian. Nhưng anh chị em đã biết, mỗi bóng đèn đều có giây điện được nối lại ở bên trong. Và các bóng đèn được nối với ổ biến điện và máy phát điện. Là người Công Giáo, chúng ta phải có tất cả những giây điện này được đặt để đúng chỗ, được nối kết với ổ biến điện là Giáo Hội, và qua ổ biến điện này tới máy phát điện thần thiên là chính Thiên Chúa.


Hôm qua (sau trận bão lụt lớn ở Houston) chúng ta đã học được là một thánh phố lớn lao của một quốc gia vĩ đại trên thế giới lại có thể mất hết năng lực khi điện bị cắt đứt. Nhưng tôi nghĩ Chúa đang nói với chúng ta một cách chính xác trong cái nhìn của Mùa Xuân Mới này, “Hãy nhìn xem, thế gian này cũng sẽ như thế đó khi các con đóng lại cái nút để mở quyền năng của Thiên Chúa Thánh Linh.”


Sau hết, anh chị em thân mến, Giáo Hội nói với chúng ta rằng ngàn năm mới phải là ngàn năm của hiệp thông. Thế giới cần một sự hiệp thông tinh thần. Điều này có nghĩa gì? Đó là một sự hiệp thông ở những nơi nào có sự khác biệt; ở tất cả những khu vực cộng đồng Kitô giáo, gồm – giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và người tín hữu giáo dân - đều cùng nhau tích cực công bố Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô. Sau cùng là sự hiệp thông giữa các đặc sủng và cơ chế Giáo Hội được hòa hợp nhau cho vinh quang Thiên Chúa.


Chúng ta không thể sống tách rời như các cộng đoàn cá biệt cho riêng chúng ta. Chúng ta phải sống cho Thiên Chúa, cho Đấng là Cha của tất cả mọi người - sự tốt lành và xấu xa, sự công chính và sai lầm. Chúng ta phải làm cho trái tim của chúng ta nở to ra như trái tim của Chúa. Đó là một thách đố cho chúng ta. Nếu chúng ta giữ trái tim co thắt lại. Mùa Xuân Mới sẽ không phát triển được.


Ngày nay Chúa đang làm tăng nhanh rất nhiều người tín hữu giáo dân tiên phong, các hội đoàn, hiệp hội, cộng đoàn, phong trào, giống như Canh Tân Đặc Sủng, và đặt họ bên cạnh các giám mục, linh mục, phó tế, và các tu sĩ nam nữ, để cùng nhau mạnh mẽ công bố Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta, tất cả hãy nhận lấy trách nhiệm và hãy đáp lại “xin vâng” cho tiếng gọi hiệp thông này.


Tôi ước mơ rằng giáo hội trong quốc gia này, rất nhiệt thành nóng cháy và được Thiên Chúa chúc phúc trong nhiều phương cách, sẽ đáp trả một cách quảng đại lời kêu gọi của Thiên Chúa cho một thế giới thánh thiện và luôn ở lại trong sự hòa hợp giữa đặc sủng và mọi chiều kích cơ chế Giáo Hội mà cả hai yếu tố này đều tối cần thiết cho Giáo Hội của Đức Giêsu Kitô. Tôi cầu nguyện với lòng tin tưởng mãnh liệt và với sự phù giúp của Thiên Chúa Thánh Linh, ước mơ của tôi sẽ thành sự thật, và sẽ bước vào một Lễ Hiện Xuống Mới tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và sẽ thắp sáng mọi quốc gia khác cùng vinh quang Dân Thánh Chúa.

 

********************************************