Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bài 11

 

VÀI NÉT VỀ
CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO


TÀI LIỆU * LỜI CHỨNG * CẢM NGHIỆM

 

BÀI 11 : GIÁO HỘI VÀ CANH TÂN


Cha Michael Scanlan
Viện Trưởng Đại Học St. Francis tại Stewbelleville, Ohio


Thật khó khi phải chọn con đường thánh thiện của Chúa cho đời sống chúng ta. Nhưng lại dễ cho chúng ta khi tự ý lựa chọn cho mình con đường riêng theo Chúa. Đó là sự thật kỳ quặc khi một phong trào có nền tảng đặc sủng trong Kinh Thánh, được Chúa Thánh Linh hướng dẫn đời sống, lại bị chống đối hoặc bị cấm đoán bởi những người có thẩm quyền trong Giáo Hội.


Sự căn thẳng này và những hậu quả tiếp theo sau thường thấy trong Giáo Hội, và đã trở thành những chứng cớ cáo buộc chúng ta trong suốt 30 năm qua, kể từ khi Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo xuất hiện. Bên cạnh những ơn phúc lớn lao của Phong Trào Canh Tân này, còn có những bực lòng, chạm trán, và xung đột xảy ra.


Nhiều Linh Mục và Giám Mục thường cảm thấy không thoải mái với những cách thức thờ phượng Chúa trong Canh Tân Đặc Sủng. Những người trong các Nhóm Cầu Nguyện cũng như trong các Cộng Đồng Canh Tân, và những người được ơn phục vụ, đã phải phấn đấu khó khăn để đem Canh Tân vào giữa lòng Giáo Hội. Những vị lãnh đạo của “Cộng Đoàn Canh Tân Các Linh Mục Anh Em” thường nói về một ngày nào đó Canh Tân sẽ “đến với xứ đạo trong buổi sáng Chúa Nhật bằng lối đi giữa nhà thờ.” Nhưng điều mơ ước đó chẳng xảy ra!


Chúa Thánh Linh được ban để đưa chúng ta vào sự thật (đọc Gioan 16:13). Kinh Thánh nói rõ, Chúa Thánh Linh được ban để thực hiện nhiệm vụ tông đồ (đọc Gioan 20:22-23), các đặc sủng cũng vậy (Công Vụ 2). Chỉ có một Thánh Linh, và mục đích của Chúa Thánh Linh là kết hợp hai điều trên trong một phương cách đáng ca ngợi.


Công Đồng Vatican dạy: “Cũng chính Thánh Thần ấy, không chỉ thánh hóa và hướng dẫn Dân Chúa bằng các Bí Tích, các thừa tác vụ và trang bị họ bằng các nhân đức, nhưng Ngài còn ban phát các ân sủng đặc biệt cho mọi cấp bậc tín hữu ‘phân chia ân huệ cho mỗi người theo ý Ngài’ (đọc 1Cor 12:11), khiến người lãnh nhận các ân sủng ấy có đủ khả năng và sẵn lòng đảm nhận các công việc và nhiệm vụ khác nhau mưu ích cho việc canh tân, xây dựng và phát triển Giáo Hội như lời Thánh Tông Đồ, ‘Thần Khí hiển trị như vậy được ban xuống cho mỗi người để mưu ích lợi chung’ (1Cor 12:7). Phải lãnh nhận những đặc sủng này, từ các ơn chói lọi nhất đến các ơn thường mà nhiều người lãnh nhận được, với lòng tri ân và an ủi vì các ơn đó mang ích lợi và phù hợp với nhu cầu của Giáo Hội.” (Hiến Chế Giáo Hội, 12).


Mỗi lần đọc những câu trên, tôi lại tìm ra được sự giải thích phong phú hơn về hoạt động của Chúa Thánh Linh. Tôi cũng được tăng thêm sự hiểu biết về công việc lớn lao mà Chúa Thánh Linh đem đến để hiệp nhất sức sống Giáo Hội.
Trong vấn đề này, phải làm sao để đạt tới đời sống thánh thiện? Trước hết, Thiên Chúa có chương trình của Ngài cho đời sống của chúng ta, và trong đó, Ngài hành động qua sự căng thẳng giữa Canh Tân Đặc Sủng và các cơ chế thẩm quyền Giáo Hội để tẩy luyện chúng ta như “lửa luyện vàng” (1Phêrô 1:6-9), và đem lại hoa trái là sự ăn năn sám hối trong đời sống Giáo Hội.


Tôi luôn luôn kinh ngạc về mục đích duy nhất của Chúa khi Ngài đưa tôi tới sự thánh thiện. Ngài xem ra ít chăm sóc cho những chương trình kế hoạch và các công việc mục vụ của tôi so với việc tôi tiếp tục hối cải và lớn lên trong thánh thiện. Tôi được biết có rất nhiều người cũng cảm nghiệm được điều này khi họ phải đối phó với những sự chống đối, và gặp những chuyện bực mình trong việc xây dựng các Nhóm Cầu Nguyện, các Cộng Đồng Canh Tân Thánh Linh, và thực hành các tác vụ.


Thiên Chúa dường như luôn đưa chúng ta vào sự tôi luyện, rồi kết thúc. Ngài cứu chúng ta ra khỏi những khó khăn và những cơn khủng hoảng. Thiên Chúa không thờ ơ lãnh đạm đối với các Nhóm Cầu Nguyện, các Cộng Đồng Canh Tân, và những người thực hành tác vụ.

*****************************************