Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bài 01

Tác giả: 
thanhlinh.net

 

VÀI NÉT VỀ
CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO


TÀI LIỆU * LỜI CHỨNG * CẢM NGHIỆM

 

MỤC LỤC

 

01- MỤC LỤC

02- GIÁO HỘI CẦN GÌ NHẤT?

03- THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II

04- ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊDICTÔ XVI ỦNG HỘ PHONG TRÀO CANH TÂN ĐẶC SỦNG

05- ĐỨC THÁNH CHA BIỂN ĐỨC 16 KÊU GỌI CÁC GIÁM MỤC ĐÓN NHẬN CÁC PHONG TRÀO VÀ CỘNG ĐOÀN MỚI CỦA GIÁO HỘI

06- MỤC VỤ CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO: Cổ Võ Kinh Nghiệm Cá Nhân Về Lễ Hiện Xuống

07- BẢN QUI CHẾ CỦA CANH TÂN ĐẶC SỦNG

08- THÁNH THẦN VÀ NHỮNG CỘNG ĐOÀN MỚI

09- KINH THÁNH VỀ CHÚA THÁNH THẦN (TRÍCH ĐOẠN)

 

10- SỰ THÁCH ĐỐ CỦA NGÀN NĂM MỚI

11- GIÁO HỘI VÀ CANH TÂN

12- MÙA XUÂN MỚI

13- NHÌN VỀ QÚA KHỨ VÀ TƯƠNG LAI

14- PHONG TRÀO “ỒN ÀO LỘN XỘN” TẠI SAO MỘT PHONG TRÀO CẦU NGUYỆN, DẤN THÂN, LỚN LÊN TRONG ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG, LẠI LÀM CHO NGƯỜI TA BỰC TỨC KHÓ CHỊU?

15- PHỎNG VẤN LINH MỤC EMILIANÔ TARDIF

16- LỜI CHỨNG CỦA CHA RICHARD WANG, SJ

17- LỜI CHỨNG CỦA CHA JOSEPH BENSON

18- ÂN SỦNG CHO GIÁO HỘI HAY CHO NƯỚC CHÚA?

19- MỘT GIÁM MỤC CANH TÂN ĐẶC SỦNG

 

20- ĐỨC TIN VÀ SỰ CHỮA LÀNH

21- ĐẶC SỦNG CỦA LINH MỤC VÀ CANH TÂN ĐẶC SỦNG

22- LỜI CHỨNG CỦA CHA RICARDO CASTELLANOS

23- MỘT NGƯỜI CÔNG BỘC: Ông JIM PETERS

24- SỐNG LÀ BƯỚC ĐI TRONG THÁNH LINH

25- CHÚA THÁNH LINH SỐNG ĐỘNG

26- TẠI SAO CANH TÂN ĐẶC SỦNG

27- ƠN NÓI và CẦU NGUYỆN TIẾNG LẠ

28- CHÀO BẠN ĐẾN VỚI CANH TÂN NGŨ TUẦN CÔNG GIÁO

29- TÔI MUỐN LÀM NGÔN SỨ CHO CHÚA

 

30- CHỌN NGƯỜI LÃNH ĐẠO

31- NHỮNG CỬ CHỈ NHẢY MÚA, GIƠ TAY, ĐẶT TAY, VỖ TAY TRONG KINH THÁNH

32- NHÌN LẠI 40 NĂM CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO

33- 40 NĂM ÂN SỦNG

34- KHÔNG CÓ GÌ PHẢI SỢ CANH TÂN ĐẶC SỦNG

35- SỐNG VĂN HÓA LỄ HIỆN XUỐNG

36- LỜI CHỨNG CỦA MARTINE TRẦN

37- HÌNH ẢNH