Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Nguyện Lễ Riêng Tháng Một

 

Sách Lễ Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Phần Riêng Các Thánh

Tháng Giêng

 

Ngày 02 tháng giêng

Thánh Ba-Xi-Li-Ô Và Thánh Ghê-Gô-Ri-Ô Na-Di-En, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ

Ngày lễ chung các thánh mục tử: giám mục, hoặc tiến sĩ Hội Thánh

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Giáo Hội nên rạng rỡ nhờ gương sáng và lời giảng dạy của hai thánh Ba-xi-li-ô và Thánh Ghê-gô-ri-ô. Xin cho chúng con biết khiêm nhường tìm hiểu chân lý của Chúa và hết lòng yêu mến đem ra thực hành. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 05 tháng giêng

Thánh Gio-an Neumann

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Cha, Cha đã kêu gọi thánh Giám Mục Gio-an Neumann, nổi tiếng vì công việc mục vụ và lòng bác ái, để lãnh đạo dân Cha tại Mỹ Châu. Xin Cha cho chúng con, nhờ lời chuyển cầu của người, biết chăm lo công việc giáo dục giới trẻ theo tinh thần đạo Chúa Kitô, và được vững mạnh nhờ lòng bác ái yêu thương, để không ngừng giúp cho Giáo Hội được phát triển. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Cha đầy lòng nhân hậu từ bi, xin đoái thương nhìn đến lễ phẩm chúng con dâng lên Cha trên bàn thờ. Xin Cha cho chúng con được nên giống hình ảnh Con Cha là Ðức Kitô, như Cha đã cho thánh gio-an Neumann được bắt chước điều Người cử hành. Chúng con cầu xin...

 

Lời tiền tụng các thánh mục tử

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Cha, chúng con được tái tạo khi chúng con tham dự để tưởng niệm mầu nhiệm Con Cha chết và sống lại. Chúng con khẩn khoản nài xin Cha cho chúng con được cảm nghiệm sức mạnh của bí tích này theo gương thánh Gio-an Neumann và không ngừng hiệp thông với Giáo Hội nhờ mối giây hiệp nhất và chân lý. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 14 tháng giêng

Chân Phúc Phê-rô Donders

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa là Ðấng đã tỏ lòng từ bi thương xót cách lạ lùng đối với những người phong cùi nơi chân phúc Phê-rô Donders. Xin Cha thương cho chúng con biết noi gương người và dựa vào lời chuyển cầu của người, mà thực hiện những việc bác ái đối với những người anh em bị bỏ rơi hơn cả và nhờ vậy có thể phục vụ Cha nơi nững người anh em đó. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Cha, xin Cha vui lòng chấp nhận lễ vật mà dân Cha tiến dâng. Khi chúng con kính nhớ công trình tình thương vô biên của Ðức Kitô, xin cho chúng con được bền vững trên con đường phụng sự Cha và phục vụ tha nhân, nhờ lời chuyển cầu của chân phúc Phê-rô Donders. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Cha, chúng con đã được hưởng những hồng ân do nhiệm tích sinh ơn cứu độ đem lại. Chúng con nài xin Cha cho chúng con được thông phần vinh quang của Cha, khi noi gương bác ái của chân phúc Phê-rô Donders. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 17 tháng giêng

Thánh An-tôn, Viện phụ

Lễ nhớ

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh An-tôn, viện phụ, sống một đời phi thường trong sa mạc để phụng sự Chúa. Xin Chúa nhận lời người nguyện giúp cầu thay cho chúng con biết quên mình để một niềm yêu mến Chúa trên hết mọi sự . Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ các tôi tớ Chúa dâng trên bàn thờ để kính nhớ thánh An-tôn. Xin đừng để của cải trần gian trói buộc chúng con, nhưng xin cho chúng con được sung túc vì có Chúa làm gia nghiệp. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tìm được sức mạnh nơi bàn tiệc Thánh Thể. Xin cho chúng con luôn đập tan mọi mưu chước kẻ thù như Chúa đã cho thánh An-tôn vẻ vang chiến thắng, khi đương đầu với quyền lực tối tăm. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 21 tháng giêng

Thánh A-nê, trinh nữ, tử đạo

Lễ nhớ

Lấy lễ chung các thánh trinh nữ tử đạo.

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã chọn những gì thế gian cho là yếu kém để hạ nhục những gì hùng mạnh. Hôm nay chúng con mừng kỷ niệm ngày thánh nữ A-nê tử đạo về trời. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh nữ mà giữ vững đức tin. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 24 tháng giêng

Thánh Phan-xi-cô đờ Xan, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Phan-xi-cô đờ Xan, giám mục, biết trở nên tất cả để hòa mình với mọi người hầu muôn dân được ơn cứu độ. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại biết hết lòng phục vụ anh em, để làm chứng lòng yêu thương nhân hậu của Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ cứu độ chúng con dâng; vì của lễ này, xin lấy lửa yêu mến của Thánh Thần đốt nóng tâm hồn chúng con, như xưa Chúa đã dùng ngọn lửa ấy thiêu đốt tâm hồn rất hiền hậu của Thánh Phan-xi-cô. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ bí tích chúng con vừa lãnh nhận, xin cho chúng con ở đời này sống hiền lành và bác ái như Thánh Phan-xi-cô, để mai sau được hưởng vinh quang trên trời. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 25 tháng giêng

Thánh Phao-lô Trở Lại

Lễ kính

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời rao giảng của Thánh Phao�Lô Tông Ðồ để dạy dỗ muôn dân. Hôm nay mừng kỷ niệm ngày thánh nhân trở lại tin theo Ðức Kitô, xin cho chúng con hằng noi theo gương thánh nhân để lại mà tiến đến gần Chúa và trở nên chứng nhân của Tin Mừng. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa của lễ này, xin Chúa thương chấp nhận. Nguyện xin Thánh Thần Chúa tuôn đổ ánh sáng đức tin vào lòng chúng con, như xưa Người vẫn soi sáng Thánh Phao-Lô Tông Ðồ, để thánh nhân loan truyền vinh quang Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Lời tiền tụng tông đồ

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, như xưa thánh Phao-lô tông đồ đã nhờ lửa yêu mến đó mà xả thân lo lắng cho tất cả các giáo đoàn. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 26 tháng giêng

Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục

Lễ nhớ

Lấy lễ chung các thánh mục tử, giám mục

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho hai thánh Ti-mô-thê và Ti-tô, những đức tính xứng bậc tông đồ. Xin nhận lời các thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con khi còn ở đời này biết sống ngay lành và thánh thiện, hầu xứng đáng đạt tới quê trời. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 28 tháng giêng

Thánh Tô-ma A-qui-nô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ

Lấy lễ chung các thánh tiến sĩ Hội Thánh, hoặc các thánh mục tử,

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Thánh Tô-ma trở nên một bậc thầy lỗi lạc vì đã ban cho người lòng tha thiết sống cuộc đời thánh thiện và hăng say giảng dạy đạo lý cao siêu. Xin Chúa thương mở lòng soi trí để chúng con ngày càng hiểu biết điều người dạy và ra công bắt chước việc người làm. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 31 tháng giêng

Thánh Gio-an Bốt-cô, linh mục

Lễ nhớ

Lấy lễ chung các thánh mục tử

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh một người cha và một bậc thầy của giới thanh thiếu niên là thánh linh mục Gio-an Bốt-cô. Xin Chúa cũng đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con để chúng con biết phụng sự một mình Chúa và lo cho anh em được cứu độ. Chúng con cầu xin...