Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Maria ! Mẹ Nữ Trinh

Tác giả: 
Cao Trí Dũng
 
 
MARIA MẸ NỮ TRINH
 
 

Maria ! Mẹ Nữ Trinh thanh khiết
Cả Triều Thần và nhân thế ngợi khen
Cuộc đời Mẹ rất bình dị , nghèo hèn
Cốt cách Mẹ , Mẹ Chúa Mẹ thanh tịnh
 


Mẹ có phước , Mẹ tuyệt vời đức tính
Được ca khen , được tôn kính hết tình
Mẹ phúc lộc hơn hết mọi nữ trinh
Cả Triều Thần và nhân thế chúc tụng


Ngày Thiên Sứ Truyền Tin Mẹ lung túng
Việc mang thai ? mẹ không biết người nam
Sứ Thần nói : “Chúa Thánh Thần Người làm”
Hết ngần ngại “ Mẹ Xin vâng Thánh ý ”


Biết Giuse bạn mình sẽ suy nghĩ …
Mẹ một lòng im lặng chỉ nguyện cầu
Thiên Thần xuất hiện với Giuse đêm thâu
Bảo Ông rằng “Việc Thánh Thần Ông ạ …”


Ông ở lại với Mẹ không sao cả
Nghe vậy rồi Thánh Giuse yên tâm
Cùng với Me cộng tác không ngại ngần
Vị biết rằng Con Chúa trong dạ Mẹ


Việc gia đạo nên êm đẹp mau lẹ
Đưa Mẹ Người đi lánh cư miền xa
Rồi Thiên Sứ báo ông trở lại nhà
Trong xóm nhỏ đất Cana Do Thái


Mẹ sắp đến ngày sinh hạ Thái tử
Tìm nơi trọ cảnh nghèo chẳng ai cho
Thánh Giuse dẫn Mẹ ra đồng hoang
Và Giêsu Bé Hài Nhi sinh hạ


Giửa đêm khuya tiết đông trời lạnh giá
Con Thiên Chúa lạnh quá chẳng chăn mền
Một chiếc khăn bọc thân cũng chẳng nên
Bé sinh ra trong cơ hàn đơn lạnh …!..


Con kính thờ Ba Đấng Gia Thất Thánh
Giúp con sống đức hạnh gương Thánh gia
Lo bổn phận tốt lành thân Mẹ Cha
Và Giêsu ốt lành Con Thiên Tử


Cao Trí Dũng