Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nguồn Hạnh Phúc Tình Yêu

Tác giả: 
Cao Trí Dũng
 
 
NGUỒN HẠNH PHÚC TÌNH YÊU

( Chúa Nhật VI / B Thường Niên )


Chúa là Đường , là Chân Lý , Sự sống
Ngài cũng là Nguồn Hạnh phúc Tình yêu
Ngài yêu thương các bệnh nhân rất nhiều
Đấng quyền uy chửa lành mọi bệnh tật


Chửa bệnh phong cùi cho anh được sạch
Phúc âm hôm nay đề cập việc này
Ngườì phong cùi qùi xuống trước mặt Ngài
Anh van nài Chúa ! chửa anh lành mạnh


“Nếu Ngài muốn xin làm cho tôi sạch”
Vì anh tin chỉ Chúa chửa anh lành
Chúa Tình yêu Nguồn hạnh phúc bình an
Ta cũng vậy đến Ngài, xin chửa sạch


Người tội lổi …ta đến tòa Hòa giải
Qủa đúng vậy Chúa chửa ta được lành
Điều quan trọng phải hối tội ăn năn
Chúa yêu thương ! chửa lành mọi căn bệnh


Mỗi khi ta phạm tội chớ chểnh mảng
Đến với Tòa hòa giải để được lành
Với tâm hồn hối tội dạ ăn năn
Để được Chúa yêu thương đừng sợ hãi


Đến với Chúa qua nơi tòa hòa giải
Để xin Ngài Chửa lành tội lổi ta
Hồn được sạch mến yêu Chúa mặn mà
Với tin yêu ở uy quyền lòng Chúa


Con cảm tạ với tin yêu muôn thủa
Ở tình Chúa Đấng yêu thương vô biên
Người yêu thương ! tội ta Ngài tha liền
Tâm hồn ta được hạnh phúc bên Chúa
 

Ôi Tình Ngài yêu thương con qúa
Nguyện một đời cải hóa kiên trung
Lòng Chúa yêu ta lạ lùng
Ăn năn hối tội dũng trung theo Ngài
 


Cao Trí Dũng
 
 
 
****************************