Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

LỄ VƯỢT QUA

Câu chuyện thứ 14
LỄ VƯỢT QUA
Sách Xuất Hành chương 12

 

Thiên Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron trên đất Ai-cập: Hãy nói với toàn thể dân Ít-ra-en: Mồng mười tháng này, mỗi gia đình phải bắt một con chiên. Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Chiên hay dê cũng được. Phải nhốt nó cho tới ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể đại hội cộng đồng Ít-ra-en đem sát tế vào lúc xế chiều, lấy máu bôi lên khung cửa. Còn thịt, sẽ ăn ngay trong đêm ấy, nướng thịt lên, ăn với bánh không men và rau đắng.

 

Không được để lại gì đến sáng ngày mai; cái gì còn lại phải đốt đi. Các ngươi phải ăn thế này: lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã: đó là lễ Vượt Qua mừng Thiên Chúa.

 

Đêm ấy Ta sẽ rảo khắp đất Ai-cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai-cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai-cập: vì Ta là Thiên Chúa. Còn vết máu bôi trên cửa nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu, Ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi Ta giáng hoạ trên đất Ai-cập.

 

Đang đêm nhà vua cho gọi ông Mô-sê và ông A-ha-ron đến gấp và bảo: "Cả các ngươi lẫn con cái Ít-ra-en, đứng lên, đi ngay, không được ở giữa dân ta nữa! Đi đi và cầu phúc cho ta và dân ta nữa." Người Ai-cập vội vàng thả cho Is-ra-en đi ra khỏi nước, vì họ nói: "Chúng ta sắp chết cả lũ đến nơi rồi!" Dân Is-ra-en đêm đó vội vã lên đường.