Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN B

 

 
CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN B
TWELFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Mc 4, 35-40
 
 

 

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ". Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. 

On that day, as evening drew on, Jesus said to his disciples: "Let us cross to the other side." Leaving the crowd, they took Jesus with them in the boat just as he was. And other boats were with him.

 

 

Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?" 

A violent squall came up and waves were breaking over the boat, so that it was already filling up. Jesus was in the stern, asleep on a cushion. They woke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?"

 


Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi". Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?" 

He woke up, rebuked the wind, and said to the sea, "Quiet! Be still!" The wind ceased and there was great calm. Then he asked them, "Why are you terrified? Do you not yet have faith?" They were filled with great awe and said to one another, "Who then is this whom even wind and sea obey?"

 

================

TÔ MÀU:

 

Nhấn chuột phải lên những hình dưới đây, chọn "Save Target As" để tải hình trắng đen về tô màu 

(Right-click on the following thumbnails and select "Save Target As" to download black and white pictures for printing and coloring)

Image 01 Image 02 Image 03