Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư kêu gọi giúp đõ Tu Viện MTG Chân Thành

Phụ trách : 
Nữ tu Luxia Nguyễn Thị Diệu
Địa chỉ: 

Đia chỉ:, Xóm Nam Quang ,Thạch Trung Hà Tĩnh.
Phone 0393854594. Dd 01685777419

 

TU VIỆN MẾN THÁNH GIÁ CHÂN THÀNH

Nữ tu Luxia Nguyễn Thị Diệu
Đia chỉ:, Xóm Nam Quang ,Thạch Trung Hà Tĩnh.
Phone 0393854594. Dd 01685777419.

Email: luxydieu08@yahoo.com

 

Dự án Bác ái - Từ thiện khác