Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG

 

 

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG - Mt 1, 18-24
FOURTH SUNDAY OF ADVENT

Lời Chúa, Học Hỏi, Vui chơi, Tô Màu

Nguyễn Thái Hùng và TL

I- LỜI CHÚA


Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần.
---------------------------------

English: This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph,  but before they lived together,  she was found with child through the Holy Spirit.

---------------------------------
German: Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt; noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete - durch das Wirken des Heiligen Geistes.

Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. 
----------------------------------

English:Joseph her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame,  decided to divorce her quietly.

----------------------------------
German: Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen.

Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội". 
Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta". 
------------------------------------

English: Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said,  “Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home.For it is through the Holy Spirit  that this child has been conceived in her. She will bear a son and you are to name him Jesus,  because he will save his people from their sins.” All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet:
Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel,  which means “God is with us.”

------------------------------------
German: Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.  Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus geben; denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen.  Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat:  Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, / einen Sohn wird sie gebären, / und man wird ihm den Namen Immanuel geben, / das heißt übersetzt: Gott ist mit uns.

Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội". 
Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta". 
------------------------------------

English: Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said,  “Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home.For it is through the Holy Spirit  that this child has been conceived in her. She will bear a son and you are to name him Jesus,  because he will save his people from their sins.” All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet:
Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel,  which means “God is with us.”

------------------------------------
German: Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.  Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus geben; denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen.  Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat:  Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, / einen Sohn wird sie gebären, / und man wird ihm den Namen Immanuel geben, / das heißt übersetzt: Gott ist mit uns.

II- CÂU HỎI:

 EMMANUEN,
nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.
(thánh Mátthêu 1, 23)


01. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,18)
a. Bà Maria 
b. Bà Gioanna 
c. Bà Mácta
d.Bà Maria Mácdala

02. Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20)
a. Vua Đavít 
b. Vua Saun 
c. Vua Hêrôđê 
d. Vua Pharaô 

03. Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? (Mt 1,19)
a. Người chân thật. 
b. Người công chính. 
c. Người nghèo của Thiên Chúa. 
d. Người đạo đức nhất của dân Ítraen.

04. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
a. Maria 
b. Gioan 
c. Môsê 
d. Giêsu 

05. Emmanuen nghĩa là gì? (Mt 1,23)
a. Thiên Chúa cứu độ. 
b. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. 
c. Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.
d. Đấng cứu chuộc con người. 

Ô CHỮ
TUẦN 4 MÙA VỌNG A

NHỮNG GỢI Ý.

01. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

02. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,18)

03. “ ... ... ... , nghĩa là :Thiên Chúa ở cùng chúng ta. (Mt 1,23) 

04. Theo Tin mừng Mátthêu, cha của ông Giuse tên là gì? 

05. Ngôn sứ Isaia nói, ai sẽ thụ thai và sinh hạ 1 con trai? (Mt 1,23) 

06. Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì?

07. Đây là nơi Hài Nhi Giêsu sinh ra? (Mt 2,1)

08. Bà Maria đã có thai do quyền năng của ai?

Lời giải: Xin đón xem lời giải đáp cho các câu hỏi và ô chữ vào tuần tới.

III- CÂU THÁNH KINH GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG

Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Mt 1,23

*** LỜI GIẢI cho tuần trước: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A

Câu Hỏi:
|01. a. 1 vị ngôn sứ (Mt 11, 9)
02. c. Ông Gioan Tẩy Giả (Mt 11, 11)
03. d. Ông Gioan Tẩy giả(Mt 11, 10)
04. c. Kẻ nghèo được nghe Tin Mừng. (Mt 11, 5)
05. c. Ông Gioan Tẩy giả (Mt 11, 2)

Ô Chữ:
01. Sứ thần Gáprien (Lc 1,19)
02. Gioan (Lc 1, 13)
03. Sông Giodan (Mc 1,5)
04. Tư tế Dacaria (Lc 1,13)
05. Hoang địa (Lc 1,2) 
06. Tám (Lc 1, 59)
07. Ông Lyxania (Lc 1, 2-3)
09. Vầng Đông(Lc 1,78)
10. Bà Êlisabét (Lc 1,26)
11. Câm (Lc 1,22)

 

Về đầu trang
Nhấn chuột phải lên những hình dưới đây, chọn "Save Target As" để tải hình trắng đen về tô màu
(Right-click on the following thumbnails and select "Save Target As" to download black and white pictures for printing and coloring)
Image 01 Image 02 Image 03