Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cuộc thương khó của Chúa Giêsu MP3

CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU MP3

Nữ tu Anne Catherine Emmerich


Nữ tu Anne Catherine Emmerich được Thiên Chúa mạc khải rằng Ngài ban cho bà các ơn lạ được nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai  bằng các thị kiến, và đó là một hồng ân cao quý nhất mà chưa ai được lãnh nhận trong lịch sử nhân loại. Bà sinh ra tại vùng Westphalia, nước Đức vào ngày 8 tháng 9 năm 1774, đúng vào ngày sinh nhật của Đức Mẹ Maria. Sau đó bà trở nên một nữ tu Dòng Augustino ở vùng Dulmen. Ngay từ khi mới sinh ra bà dã lãnh nhận nhiều đặc ân. Khi tham dự thánh lễ lần đầu thì bà đã có thể hiểu được tiếng La Tinh trong thánh lễ, dù bà chưa bao giờ được học biết.

Trong suốt 12 năm cuối của cuộc đời, bà không thể ăn được thực phẩm gì và chỉ có thể chịu Mình Thánh Chúa Giêsu. Bà cũng chỉ có thể uống nước lã mà không thể uống các thức uống nào khác. Cuộc đời bà trong suốt 12 năm cuối là nhờ Mình Thánh Chúa. Từ năm 1802 đến khi bà qua đời, bà mang một vết thương mão gai trên đầu. Đến năm 1912, bà có đủ 5 vết thương thánh của Chúa Giêsu, kể cả một vết thương hình thánh giá trên ngực và một vết thương ở cạnh sườn.

Xin bấm vào nút Play phía dưới để nghe Cuộc thương khó của Chúa Giêsu MP3.

 

Tác giả: 
Anne Catherine Emmerich

Các sách audio khác

Tác giả
Kinh Thánh Cựu Ước MP3: Huấn Ca Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Cựu Ước MP3: Khôn Ngoan Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Cựu Ước MP3: Diễm Ca Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu MP3
Những nhân vật trong cuôc khổ nạn của Chúa Giêsu GM Fulton Sheen
Bảy Lời cuối của Chúa Giêsu MP3 GM Fulton Sheen
Kinh Thánh Cưu Ước MP3: Thánh Vịnh 51-150 Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Cưu Ước MP3: Thánh Vịnh 1-50 Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Cưu Ước MP3: Gióp Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Cưu Ước MP3: 2 Macabê Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Cưu Ước MP3: 1 Macabê Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Cưu Ước MP3: Étte Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Cưu Ước MP3: Giuđitha Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Cưu Ước MP3: Tôbia Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Cưu Ước MP3: Nơkhemia Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Cưu Ước MP3: Étra Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Cưu Ước MP3: 2 Sử Biên Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Cưu Ước MP3: 1 Sử Biên Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Thánh Kinh Cựu Ước MP3: 2 Vua Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Thánh Kinh Cựu Ước MP3: 1 Vua Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Cưu Ước MP3: 2 Samuen Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Cưu Ước MP3: 1 Samuen Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Cưu Ước MP3: Rút Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Cưu Ước MP3: Thủ Lãnh Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Cưu Ước MP3: Giô Suê Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Cưu Ước MP3: Đệ Nhị Luật Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Cưu Ước MP3: Dân số Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Cưu Ước MP3: Lêvi Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Cưu Ước MP3: Xuất Hành Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Cưu Ước MP3: Sáng Thế Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Tân Ước MP3: Khải Huyền Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Tân Ước MP3: Giuđa Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Tân Ước MP3: 3 Gioan Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Tân Ước MP3: 2 Gioan Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Tân Ước MP3: 1 Gioan Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Tân Ước MP3: 2 Phêrô Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Tân Ước MP3: 1 Phêrô Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Tân Ước MP3: Giacôbê Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Tân Ước MP3: Dothái Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Tân Ước MP3: Philêmon Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Tân Ước MP3: Titô Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Tân Ước MP3: 2 Timôthê Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Tân Ước MP3: 1 Timôthê Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Tân Ước MP3: 2 Thexalônica Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Tân Ước MP3: 1 Thexalônica Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Tân Ước MP3: Côlôsê Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Tân Ước MP3: Philíphê Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Tân Ước MP3: Êphêsô Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Tân Ước MP3: Galát Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Kinh Thánh Tân Ước MP3: 2 Côrintô Các Giờ Kinh Phụng Vụ