Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần Y

Tên thân nhân Tên người xin
ANTÔN MARIA VƯƠNG VĂN Ý GĐTHĐC
giu se nguyên văn yêm lm pho sư sơn tây gio an đinh minh nghia
Maria Trần Thị Bích Yến Maria Trần Thị Bích Yến
Phêrô Trần Văn Yên Phêrô Trần Văn Yên
ANNA Lê công Thùy Yến Gianxinta Lê Công Nhân Dân
Maria Hoàng Thúy YÊU YÊN Mattheo Hoàng Công THÚY
Maria Đặng Thị Hải Yến Maria Đặng Thị Hải Yến
Inhaxio Lesie dosr Yét Yest biertesiu Fanxoagetvie