Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần W

Tên thân nhân Tên người xin
Souers Cecilia Maria Goretty Fancers Wendy Matta Phan thị Phi Phụng
Pet Maria Queriet Frangyt WORSTING Cecillie Rosa Maria Hoàng Thị Hồng Hà