Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần V

Tên thân nhân Tên người xin
Anton Võ Ngọc Vĩnh HTDC
Phanxico Xavie Võ Văn Vũ HTDC
Simon Nguyễn Nhật Vĩnh HTDC
PHANXICO SALE Lê Văn La Vinh HTDC
PHAOLO TRAN QUOC VIET HTDC
PHAOLO TRAN XUAN VU HTDC
PHAOLO TRAN QUOC VIET HTDC
Phaolo Maria Trần Quốc Viet HTDC
Anton Võ Ngọc Vĩnh HTDC
Giuse Nguyễn Vũ Anton Võ Ngọc Vĩnh
Phanxico Xavie Võ Văn Vũ Phaolo Lê Nhất Chính
Phero Nguyễn thế vỹ Nguyễn Đức Hiện
MARIA MADALENA TRAN VIVIAN TRAN PHONG
Giuse Phạm Quốc Vinh Tôma Aquinô Phạm Quốc Chương
Vincent Vincent Phan Mona Ngoc Phan
Maria Trần Ngọc Thúy Vi Phaolo Trần Quốc Việt
Phaolo Trần Quốc Việt Rosa Lưu Thị Mỹ Lệ
Phaolo Trần Quốc Việt Phaolo Trần Quốc Việt
Cha Phanxico Saleio Lê Văn La Vinh HTDC
Giuse LM GIUSE TRẦN VĂN VIỆT OP, SN 28/12/1966, TP 23/9/2006. Anna Thái Trần Nguyên Thảo.
MARIA VŨ THỊ VÓC GĐTHĐC
Giuse LM Trần Văn Việt OP Anna Thái Trần Nguyên Thảo
thomas đỗ văn vinh maria
PHE RO TRAN LE VI Mattheo Tran Le Quang Vinh
LM.giu se Mai Đức Vinh.phuc vụ tại pháp. cháu .tê rê xa bảo Ân
PHERO Minh Khổng Viên Khổng Minh Viên Veronica Hồng Quốc Vang
gioan phung van ve maria le thi phuong
catarina hà nguyễn kỳ vương giuse phạm ngọc anh minh
Cha Tổng Đại Diện Pet Nguyễn Văn Viên Nguyễn Thị Hồng Thiện
Mattha Trần Thị Thúy Vân Anna Trần Thị Quỳnh Lan
MICAEN Nguyễn Văn Vui Phero Hoàng Trung Quân
Philipphe Phạm Quang VĨNH phero Trần VINH
Giuse Pham Quang Lạc VIỆT Phero Trần VINH
Toma Nguyen Tri Vuong Maria Luong Thi Bich
Đa Minh Võ Đình Văn Maria Yen
LM. ĐA MINH NGUYỄN VĂN VÀNG PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN TĨNH
Linh Mục Giuse Trần Văn VIỆT , OP LM Đaminh Phan Châu Bảo
Linh Mục Anton Nguyễn Thanh Vũ [ px TAM TÒA gp Đà Nẵng , VN ] Sn 03.01.1972 - Lm 31.05.2008 Thầy Giuse Nguyễn Thanh Tùng gx Trà Kiệu
PHERO TRẦN VINH Lucia LÊ THỊ HƯỜNG
MATTHEU TRẦN LÊ QUANG VĨNH Lucia Lê Thị Hường
LM PHAOLO MARIA TRẦN QUỐC VIỆT [ LM Tổng Đại Diện gp ĐNẵng , VN ] Mattheu Trần Lê Quang Vinh
LM Philipphe Maria Lê Văn VUI , CSsR [ LM của gp Đà Nẵng , VN ] Phero Trần Quang Vinh
PHAOLO MARIA HOÀNG QUỐC VIỆT TERESA NGUYỄN THỊ ÁNH
Maria Nguyễn Phương Vy Nguyễn Phương Vy
Dom Hoàng Quốc Việt Hoàng Văn Công
An Tôn Nguyễn Văn Việt Maria Trần Thị Thanh Huê
TERESA Duong Thao Vy Duong ngoc linh
Maria Nguyễn Hiền Thảo Vy Nguyễn Hiền Thảo Vy
Phanxico - Xavie Nguyễn Thanh Vũ Teresa - Anphongso Nguyễn Thị Tĩnh
TERESA DUONG THAO VY TERESA -LE BUI THUY HOAN : DAMINH -DUONG NGOC LINH