Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần U

Tên thân nhân Tên người xin
Trần Phương Uyên Phêrô Phạm Xuân Anh
Sr Maria Goretty Lệ Uyên Maria Phạm Thị Thu Đông
Maria Pham Uyen Uyen
Dự tu Monica Trần Phương Uyên Maria Madalena Trần thị Uyên Phương
Monica Trần Phương Uyên Anna Trần Thúy Vân
Philipphe Nguyễn Thành Uyên Dominico Nguyễn Trung Thành
Souers Rosa Maria Goretie Lê thị Kim UYÊN Lucia Lê thị Uyên Chuyên
LM GIUSE Lê Quang UY Lucia Lê Thị Hường [ gx Thanh Đức , gp ĐNẵng . VN ]
Anna Teresa Phí ngôn nữ Uông Phanxi xavie Hoàng viên Ngang
LM Gioan Baotixita Hoàng Đình Ưng Giuse Lê văn Cường
LINH MUC GIUSE LE QUANG UY PHERO TRAN LE VI