Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần T

Tên thân nhân Tên người xin
Phêrô Mai Văn Trung Phêrô Mai Văn Trung
Anthony Nguyễn Minh Tâm Phêrô Mai Văn Trung
Giuse Nguyễn Văn Thìn Nguyễn Thu Quyên
GM. Giuse Châu Ngọc Tri Isave
GIUSE LÊ TRUNG TÍN TERESA
jos nguyễn văn tùng nguyễn văn tùng
Lm Phêro - Maria Phùng Văn Tôn Teresa - Anphongso Nguyễn Thị Tĩnh
Gioan Baotixita Phan cong Thin Phan thi Quang Van
PHÊRÔ Trang Như Thành Phêrô Trang Như Thành
ĐaMinh Trần Văn Thiện Phan Hữu Khải
Dom Trần Minh Thiên Phan Hữu Khải
Giuse Phạm Văn Thao Giuse Phạm Văn Thao Giuse phạm văn Liên
Giuse Nguyễn Văn Tuân Teresa - Anphongso Nguyễn Thị Tĩnh
Phanxico - Xavie Nguyễn Tiến Thành Teresa - Anphongso Nguyễn Thị Tĩnh
Teresa - Anphongso Nguyễn Thị Tĩnh Teresa - Anphongso Nguyễn Thị Tĩnh
Giuse calasan Tran Van Thanh Giuse calasan Tran Van Thanh Giuse Tran Van Linh va Gia Dinh
Maria Phạm Thị Thanh Maria Thanh
Giuse Nguyễn Thanh Tùng Anton Nguyễn Thanh Vũ
GioaKim PHÍ NHẤT THÁNH NHƯ NHƯNG MINH NHƯ
Andre Bessette‏ Nguyễn Tôn Lê thị Kim Anh
Linh Mục Giuse Nhân Thành Danh Toại Ngang nhân Thành Kính
ANNA nguyen thi Thao maria nguyen thi tinh
Joachim Nguyen Tran Tran Thi
Anton NGUYEN TRUONG THANG Phero Pham Duc Phuong
Linh Muc Phero Hoang Gia Thanh Giuse Doan quoc Dan
Giuse Nguyến Văn Tuân Teresa - Anphongso Nguyễn Thị Tĩnh
Anton Lam Trong Thi Phanxico Xavie Nguyen Minh Tan
Giuse Nguyen, Joseph Thien LeQuyen Ngo
maria madalena nguyen bao huyen tran gia dinh va nguoi than
Phaolo Nguyễn Nhựt Tú caykho
LINH MỤC GIUSE VŨ VĂN TRÚC PHERO TRẦN QUANG VINH
ĐGM Phaolo Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh Phero Trần Quang Vinh và Lucia Lê thị Hường
Linh Muc Gioakim Tran Kim Thuong PHERO TRAN QUANG VINH
PHANXICÔ XAVIE ANTÔN CLAREST LÊ DỨC HỮU TÀI
LM Gabriel NGUYEN NGOC TUAN Matta Tran Thuy Van
LM PHERO Luu van TAM Anna Tran Quynh Lan
Linh mục Giuse Nguyễn Bình Trọng Teresa-Anphongso Nguyễn Thị Tĩnh
Anna Nguyen Mai Thao Trinh Nguyen Thi Thanh Van
GM GIUSE CHÂU NGỌC TRI PHERO Trần Quang Vinh
Linh Mục BONAVENTUARA MAI THÁI PHERO Trần Quang Vinh và Lucia Lê thị Hường
LINH MỤC GIUSE LÊ THIỆN THUẬT PHERO TRẦN QUANG VINH
LINH MỤC ANTON TRẦN VĂN TRƯỜNG PHERO TRẦN QUANG VINH
Linh Mục PHANXICO XAVIE NGUYỄN VĂN THỊNH LUCIA LÊ THỊ HƯỜNG
PHANXICO XAVIE NGUYEN VAN THINH Phero Tran Quang Vinh
Phanxicôxaviê Trần Anh Tú Trần Anh Tú
Ðaminh Phạm Tĩnh Teresa Hồng Hải
Phero Le Dinh Vinh Toan Theresa Nguyen