Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần T

Tên thân nhân Tên người xin
PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN TĨNH PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN TĨNH
LM. PHAULO ĐINH QUANG TIẾN PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN TĨNH
Cha Phanxico Vu Van Thai Teresa Tran Thi Lan
Giuse Nguyễn Gia Tấn Thông Nguyễn Gia Tấn Thông
LM GIOAN BAOTIXITA Nguyễn Công THỦY [ sn 10.10.1969_ Lm 07.06.2003 ] TGM Đà Nẵng Phero Trần Quang Vinh gx Thanh Đức, gp Đà Nẵng
Phero Trần văn Trang Anna Võ Thị Hải Nam
LM Gioan Baotixita Trần Ngọc TUYẾN [ Nq Quảng Nam _ TGM Đà Nẵng ] Phero Trần Lê Vi [ Đà Nẵng VN ]
PHERO Nguyễn Ngọc Thạch Maria Võ thị Bích Liên
Lucia Nguyễn thị Ngọc Hằng Phero Nguyễn Ngọc Thạch
Lm TOMA Nguyễn Văn TÂM Lm Philipphe Trương Văn Long
Linh Mục Phao lo Ngô Tấn THU lm Anton Đổ Kim Trọng
Giuse Nguyễn Thanh Tùng Giacobe Văn Trần Đức Duy
Phero Trần Đình Thực Philipphe Nguyễn Phi Tiên
Philipphe Nguyễn Phi TIÊN Leo Bùi Khắc Nhã
Phero Trần Văn Thủy Giuse Hoàng Minh Nhật
Phanxico Xavie Nguyễn Minh TÂN Anre Nguyễn Đình MẬU
Linh Mục Giuse Nguyễn Văn THÚ lm Anton Trương Gia Ninh
LM GIUSE Nguyễn Trung THÀNH [ sn 03.09.1945 . lm 04.05.1974 NQ Hải Phòng , lm của gp ĐNẵng , Hưu Sài Gòn , VN ] GM Phanxico[ hưu] Nguyễn Quang Sách Gp ĐNẵng VN
Linh Mục Giuse Vũ Văn Trúc [ hưu dưỡng tại Sài Gòn , VN ] LM của gp ĐNẵng Matta Nguyễn thị Thanh Thúy [ GX Ngọc Quang , GP Đà Nẵng ]
ĐỨC GIÁM MỤC GIUSE CHÂU NGỌC TRI [ GM cai quản GP Đà Nẵng ] Teresa NGUYỄN THÚY NGÂN
Linh Mục Phero Trần Công THẠNH , CM [ 01.06.1970 LM 21.09.2005] LM của gp ĐNẵng ,VN TERESA Trần Thị Hằng NGA
LINH MỤC ANTON Đổ Kim TRỌNG , SSS [ lm của gp ĐÀ NẴNG , VN ] Giuse Nguyễn Thành Sơn
LM Simon Nguyễn Can Trường [ lm phó gx Trà Kiệu ,gp ĐNẵng , VN ] ANPHONGSO Nguyễn Hữu Long
LM Phaolo Phạm Thanh Thảo, du học Paris . Pháp [ lm gp ĐN , VN ] An Ton Nguyễn Trung Thành
YOANKIM NGUYỄN VĂN THÀNH TERESA NGUYỄN THỊ ÁNH
Giuse Pham Cong Thien Giuse Pham Cong Thien
Đôminicô Bùi Thành Tâm Đôminicô Bùi Thành Tâm
GIOANBAOTIXITA LAM-THANH-TAI MARIA TRAN-THI-HUYNH
Maria Nguyễn Võ Hồng Mai Trinh Trinh
linh muc daminh ngo quang tuyen chanh xu phu xuan
lm dominico vo van tan huu duong gx tan dinh
linh muc giuse maria doan van thinh gx xom chieu , gx an lac
linh muc giuse nguyen huu thuc phu ta gx xom chieu
linh muc augustino nguyen van trinh chanh xu gx vinh hoi
linh muc phero nguyen quang toan chanh xu gx moi khoi
linh muc phanxico savie le van thai chanh xu phu huu
linh muc giuse maria nguyen duc thinh chanh xu gx xom chieu
linh muc phero duong dinh tao huu duong dong phaolo
linh muc anton bui ngoc tro huu duong gan nha tho gx xom chieu
linh muc tephano huynh tru chanh xu gx phanxico savie (nha tho cha tam)
Anthony Nguyễn Minh Tâm Nguyễn Minh Tâm
sr TERESA PHAM THỊ BICH THUY FMI Maria Trần Thị Thanh Huê
NT Maria Nguyễn Thị Thương Giuse Nguyễn Đăng Khoa
Giuse Đỗ Trọng Thiên Maria Đỗ Thị Thu Trinh
Linh Mục ANTON Trần Văn Trường Phero Trần Quang Vinh
Linh Mục Anton NGUYỄN TRƯỜNG THĂNG Phero Trần Lê Vi
Jos Trịnh Duy Tuấn Chị gái
PHERO NGUYEN VAN TRUONG NGUYEN THI THAO
anna nguyen thi tham anh trai
Anna thai trân thu thao Maria trân thi son ca