Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần T

Tên thân nhân Tên người xin
Sr Anna Bích Thảo Maria Phạm Thị Thu Đông
Phê-rô Nguyễn Văn Thái Nguyễn Văn Thái
Peter LM NGUYEN TAN TUONG ANNA MARIA
GiuSe LM NGUYEN V THANH Con Maryann Nguyen
Maria Van Thi Kim Thoa Isave Nguyen Thi Kim Tuyen
an tôn Trần đức thiện An tôn trần đức thiện
Giuse Phạm Công Thiện Giuse Phạm Công Thiện
giuse vu van tan maria dang thi tuyet van
Giuse Vương văn Tuấn Giuse Vương Tuấn
Maria 15/08 Nguyễn Thị Thoa Maria Thoa (Dự tu Đan Viện Cát Minh Sài Gòn)
Ga NguyenVanTien NguyenvanLy
Giuse Cao Văn Toàn Giuse Cao Văn Sơn
phê-rô Phạm Hùng Thăng Giuse Cao Văn Sơn
Lm. Phêrô Lê Minh Tú Võ Minh Tý
giuse Hoàng Văn Tuấn Tomaso phuong
giuse Nguyễn Văn Tiệp Tomaso phuong
Joseph Nguyễn Văn Trực Võ Minh Tý
Phêrô Võ Minh Tý Matta. Nhan Thị Kim Vân
nutu mả ri a nguyen thi thu tinh, du hoc tai my. te re xa le bao an
Các thầy lớp phó tế GP Vinh Terexa Nguyễn Thị Hồng Thiện
Phó tế Anton Nguyễn Thanh Tịnh Terexa Nguyễn Thị Hồng Thiện
Gia-cô-bê Nguyễn Hoàng Tâm (dự tu Tồng GP Sài Gòn) Tâm
Lm Giuse Nguyễn Văn Thú Lm Vicent Hoàng Quang Hải
phêrô Nguyễn Thành Thanh nguyễn văn luôn
Terexa Nguyen Thi Hong Thuy Hong Thuy
phê rô vũ văn thiên thiên
INHAXIO ANH TUAN MARTHA HA
Giuse Đỗ Trọng Thiên Maria Đỗ Thị Thu Trinh
Matino Mạc Tin JB Tường Minh
Thầy Anton LÂM TRỌNG THI [ GP Đà Nẵng ] Phero Trần Quang Vinh
TERESA NGUYEN THI BA THUY GIUSE MARTIN GIERADO NGUYEN HOANG KHANG
Rosa Trần Ngọc Anh Thư Maria Phan Thị Ngọc Thúy
Anna Bui pham Thanh Tam Agnes Pham thi Hoa
Maria Thanh Phạm Thị Thanh Thanh
phao lô nguyễn văn thi nguyễn văn hợp
giuse nguyễn tiến thạch nguyễn thị thanh
giuse nguyễn tiến thạch nguyễn tiến thạch
Ma ri a Nguyễn Thị Lệ Thắm Anna Nguyễn Thị Kim Thoa
Giuse nguyen kim toan giuse nguyen kim toan
LM Gioan Baotixita TRẦN NGỌC TUYẾN Phero Trần Quang Vinh
phere nguyen hai trieu con
Inhasio Trịnh Duy Tuấn Trịnh Duy Tuấn(dòng Xi tô) Chi gái
gioan nguyen duc tien nguyen duc tien
Giuse Maria Võ Thạch Thái Thái xin
Francis Nguyễn Trí Dũng Nguyễn
antôn hoàng văn trung hòang văn trung
LM GIU SE NGUYỄN TRUNG THOẠI AN TÔN ĐINH MINH QUANG
phe-ro Nguyen Đinh Trung Phe-ro Nguyen Đinh Trung
Gioan Baotixita Trần Hoàn Thiên Trương Thị Thanh Thúy
Maria Đinh Thi Thoa Maria Nguyễn Kim Nguyệt