Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần T

Tên thân nhân Tên người xin
Rosa Trần Minh Thư Phaolo Trần Quốc Việt
Rosa Trần Bảo Thy Phaolo Trần Quốc Việt
Phêrô Trịnh Quốc Trưởng (Thày) Phêrô Trịnh Quốc Thảo
Phêrô Trịnh Thiên Thanh Phêrô Trịnh Quốc Thảo
Giuse Nguyễn Trần Minh Tân Phaolo Trần Quốc Việt
dòng mến thánh giá thủ thiêm- quận 02 thành phố hồ chí minh phero đồng minh phúc
Vincente Trần Văn Tăng Vinc.Thuận
Cha Gabrien Nguyễn Ngọc Tuấn CĐLTXC
LM Giuse Vũ văn Trúc GĐHTDC
TÊRÊSA MARIA NGUYỄN THỊ TÝ GĐTHĐC
PHÊRÔ MARIA BÙI VĂN THUẬT GĐTHĐC
GIÊRÔNIMÔ MARIA ĐỖ VĂN THẤT GĐTHĐC
GIOANBAOTIXITA MARIA ĐỖ SĨ TRUNG GĐTHĐC
MARIA TRẦN THỊ TIN GĐTHĐC
ROSA MARIA VŨ THỊ TIN GĐTHĐC
GIOAN MARIA PHẠM BÁ TUYỀN GĐTHĐC
TERESA MARIA TRƯƠNG THỊ THÊM GĐTHĐC
MARIA LƯƠNG THỊ THI GĐTHĐC
TERESA MARIA VŨ THỊ TRÚ GĐTHĐC
SIMON MARIA NGUYỄN BẰNG THƯỞNG GĐTHĐC
MARIA LƯU THỊ THO GĐTHĐC
LUCIA MARIA BÙI THỊ THỊNH GĐTHĐC
ANTÔN MARIA PHẠM VĂN TỤNG GĐTHĐC
MARIA NGUYỄN THỊ TRIỀU GĐTHĐC
ANNÊ MARIA TRẦN THỊ THUỴ GĐTHĐC
MARIA PHẠM THỊ THỤC GĐTHĐC
GIUSE MARIA VŨ VIẾT TẮT GĐTHĐC
MARIA NGUYỄN THỊ TÚC GĐTHĐC
LM Gioakim Trần Kim Thượng Pet Trình Vân
LM Phero Nguyễn Minh Thắng , OH Phero Trần Quang Vinh
LM Gabrien Nguyễn Ngọc Tuấn Phero Trần Quang Vinh
Linh Mục Giuse NGUYỄN VĂN THÚ [SN 01.08.1958 , LM 24.11.1992 ] Phero Trần Quang Vinh
Linh Mục Anton Lâm Trọng Thi Phero Trần Quang Vinh
Linh Mục Giuse Nguyễn Thanh Tùng Phero Trần Quang Vinh
Linh Mục Galgano Trần quốc Toàn Lê thị Kim Anh
teresa thảo thảo
Giuse Đỗ Văn Thông Thông
Gioan Baoti Xita Vũ Đức Thanh Maria
Đominicô Đinh Bảo Toàn Giuse Đinh Viết Hùng
Giu Se Nguyen Tien The Maria Nguyen Thi Tham
Maria(Luca) Nguyen Thi Thuong Maria Nguyen Thi Tham
Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Thanh Tùng Pet Trình Vân
Giuse Maria Nguyễn Quốc Tuấn Monica Trần Vũ Hoài Thụy Phượng Uyên
Giuse Trung Maria
ANTON [ Thầy Phó Tế ] Lâm Trọng Thi , thực tập phục vụ tại GX Tam Kỳ , GP Đà Nẵng Pet Trình Vân
Maria Đỗ Thị Thu Trang Maria Đỗ Thị Thu Trang
Giuse Phạm Quang Tuyến Maria Thu Đông
Giuse Phạm văn Thế Giuse Pham Minh thuan
Sr Têrêsa Thanh Thùy Maria Phạm Thị Thu Đông
Sr Anna Bích Thảo Maria Phạm Thị Thu Đông