Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần S

Tên thân nhân Tên người xin
Gioan Bosco Vũ Sỹ Sơn HTDC
Simon Nguyễn Ngọc Sáng HTDC
Simon Nguyen Doan Thanh Sang Anh Doan
phêro Nguyễn Côn Sơn Nguyễn Côn Sơn
Vinc. Phạm Văn Sơn Đaminh Nguyễn Văn Tài
Phê rô Phạm Hồng Sâm Micae Phạm Minh Tú
MARIA NGUYỄN THỊ SAI GĐTHĐC
Phêrô Maria NGUYỄN SỰ GĐTHĐC
LM Gioan Baotixita Hồ Thái Sơn Phero Trần Quang Vinh
LM Phaolo Nguyễn Hữu Trường Sơn Phero Trần Quang Vinh
Gioan Baotixita Ho Thai Son Pet Quang
Vinhson Tu Dao Nguyen Vinhson Anfonso Nguyen Duc Can
Anthony bruno heng sophat heng sophat
LM Gioan Baotixita HỒ THÁI SƠN Phero Trần Quang Vinh
Philiphe Võ Thanh Sang Phero Võ Văn Trinh
Joachim Sơn Nguyên Trân 8-10-13 M.Teresa HDG Trần thị Mùi.LP
phaolo ngô thế sơn ngô quang trung
Linh mục Gioan Baotixita Hồ Thái Sơn Lucia Lê Bích Ngọc
Linh Mục Phaolo Nguyễn Hữu Trường Sơn [ Thư Ký TGM Đà Nẵng , Việt Nam ] Lucia Lê Thị Hường [ Gx Thanh Đức , Gp Đà Nẵng ]
Đức Giám Mục Phanxico Xavie Nguyễn Quang Sách [ Nghĩ hưu TGM Đà Nẵng ] Phero Trần Văn Trang
LM Gioan Baotixita Hồ Thái SƠN Lucia LÊ THỊ HƯỜNG
Giuse Nguyen Van Son Maria Thu Hang Nguyen
Nu tu Maria Mai Thi Linh Sa Nhom Simon Hoa Hien Gx.Tan Lac
LM Gioan Baotixita Hồ Thái SƠN [ Nq Đà Nẵng , Quản Xứ Xuân Thạnh gp Đà Nẵng , VN Lucia Lê Thị Hường gx Thanh Đức ,gp Đà Nẵng , VN
Gioan Baotixita Đinh thanh Sơn Lê thị Kim Anh
GIUSE Nguyễn Thành Sơn Teresa Trần Thị Hằng Nga
linh muc gioakim nguyen van san chanh xu 2 gx thanh gam va thanh cam
Jos Trịnh Văn Son Thanh Hường
ANTÔN ĐINH VĂN SANG CON MARIA ĐINH THỊ TUYẾT TRÂM
Giuse Trịnh Duy Suýt Teresa - Anphongso Nguyễn Thị Tĩnh
Antôn Linh Mục Nguyễn Ngọc Sơn Maria Thanh
LM Phaolo Nguyen Huu Truong Son Anna Vo thi Hai Nam
GIÁM MỤC PHANXICO XAVIE NGUYỄN QUANG SÁCH PHERO TRẦN QUANG VINH
LINH MỤC GIUSE NGUYỄN THANH SƠN LUCIA LÊ THỊ HƯỜNG