Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần Q

Tên thân nhân Tên người xin
Toma Nguyễn Quốc HTDC
Simon Phạm Công Quyền HTDC
ANTON Tran Van Quoc RHM HTDC
An tôn Đinh minh Quang Đỗ thanh sáu
Cha Anrê Phan Quang Con Lucia Lê Thị Bích Ngọc
Rosa Mai Diễm Quỳnh Phaolo Trần Quốc Việt
ANNÊ MARIA PHÙNG THỊ QUY GĐTHĐC
ĐAMINH MARIA HOÀNG VĂN QUÂN GĐTHĐC
LM Giacobe Hứa Hùng Quang Pet Trình Vân
LM Giuse Nguyễn Quốc Quang Mattheo Trần Lê Quang Vĩnh
LM Anre Phan Quang Phero Trần Lê Vi
Phanxico xavie Nguyễn Quốc Quang Hoàng Nhân Danh
Theresa Nguyễn Vũ Quyên THERESA Agnes Ly Hoang Phuc
MICAE Hoàng Đình Quang Hoàng Đình Quang
gioan ngô xuân quý ngô quang trung
Linh mục Anre Phan Quang Lucia Lê Bích Ngọc
MICAE ĐÀO QUANG phanxico Đào Quang Lưu
Linh mục Gioan Lưu Ngọc Quỳnh Cecilia Vũ Thanh Hằng
JVQL JVQL
Matta Trần Thị QUẾ Lucia Lê Thị HƯỜNG
MARIA MADALENA TRẦN THỊ QUẾ Phero Trần VINH
Matta Trương Tú Quỳnh Teresa Lưu thị Kim Thoa
Phanxico savie Nguyễn Xuân Quang Monica Trần Phương Uyên
MARIA MARIA pham dang xuan quynh MARIA pham dang xuan quynh
Thầy Stephano Hồ Chí QUAN Anre Nguyễn Đình Mậu
PHERO Nguyễn Trung Quân Anna Nguyễn Thị Tuyết Oanh
LM Giacobe Hứa Hùng QUANG [ chánh xứ Ái Nghĩa , gp Đà Nẵng , VN. ] Phanxico Đào Quang
MARIA TRAN-THI-QUOI MARIA TRAN-THI-HUYNH
Juse Anphongso Hồ Thủy Anh Quang Gioan Baotixita Hoàng Anh Tuấn
PHERO Mai Trung Quân Phero Trần Ngọc Vinh
Phanxico xavie Đào quang Lưu Giuse Đào Đại
saleo Vincente Lưu Đào Quang Inhaxio Hứa Thương Dân
Linh Mục Phero Phan Quang Inhaxio Nguyễn Tấn Dũng
Phanxicoxavie Hoàng Bình Quân MXjMP
Linh Mục Anre Phan Quang Gioan Baotixita Nguyễn Quang Hưng
Linh Mục Giuse Nguyễn Quốc QUANG Nguyễn Quốc QUANG
LM Giacobe Hứa Hùng Quang Mattheo Trần Lê Quang Vinh